MENU

 • AKTUÁLIS  
 • POLITIKA   
 • KÖZBESZÉD 
 • ÍRÁSOK 
 • PLAKÁTOK 
 • VIDEÓK  
 • KÖSZÖNET a  BESZÓLUNK  portál működtetését  támogató  utalásokért!
  Bankszámlaszám:  BESZÓLUNK  10101559-22006000-01005002  ÜZLETI ÉS BESZÓLOK HIRDETÉS FELADÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS:
  Email: hirdetes@civmedia.hu

  MINTA BESZÓLOK HIRDETÉSRE!  AKTUÁLIS

  A CIVIL MÉDIA nem tesz közzé rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő, obszcén vagy trágár kategóriába tartozó képet illetve szöveget,  ilyen jellegű tartalmat.

     
     MEGVAN AZ ELŐVÁLASZTÁS ELSŐ BOTRÁNYA


    A nyilvánosság etalonja? Az ellenzéki előválasztáson az első panaszt eltussolták!

  Az előválasztás első panaszos beadványát a hetedik miniszterelnök-jelölt aspiráns, a nyugdíjasok nyugdíjas miniszterelnök-jelöltje nyújtotta be az Országos Előválasztási Bizottsághoz. Bemutatkozása, programja elérhető a https://magyarjovo.hu/  és a https://stargo.hu/ alatti webhelyen. Botrány pedig abból lett, hogy az Országos Előválasztási Iroda fantomja, anonim munkatársa nem továbbította azt a Bizottság felé, hanem aláírás nélkül anonim módon megválaszolta. A név nélküli értelmezhetetlen válaszban nincsenek érvek, indokok, nincs magyarázat arra, hogy az Országos Előválasztási Iroda miért nem továbbította a panaszt a hat párt képviselőiből álló OEVB felé.

  Analógiaként felhozható, hogy mekkora országos botrány lenne abból, ha az önkormányzati vagy országgyűlési választáson egy az indulását bejelentő jelölt hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó panaszát a választási iroda nem továbbítaná a döntésre hivatott bizottsághoz, hanem azt az iroda valamely alkalmazottja anonim módon, aláírás nélkül megválaszolná.

  Így lett az első panaszos beadvány az Ellenzéki Előválasztás első botránya is egyben. A hetedik miniszterelnök-jelölt aspiráns szerint kétségessé vált az előválasztás tisztasága, tisztessége, diszkriminációmentes lebonyolítása ezért úgy gondolja nincs értelme elindulni az előválasztáson.

  Az alábbiakban közöljük a panasz szöveget:

  PANASZ

  Tisztelt  OEVB!

  Baranyai József vagyok.  2021. jún. 9-én az Országos Előválasztási Iroda email címére küldött levélben jelentettem be, hogy indulni kívánok az előválasztáson mint a nyugdíjasok miniszterelnök-jelöltje.  Mivel az előválasztás kezdeti fázisában, már az első lépésben több vonatkozásban is hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak velem szemben, így panaszt kívánok tenni. Információim szerint az Önök testülete hivatott az előválasztás tisztaságát, tisztességes voltát, az előválasztás szabályainak megszegését, a személyiségi jogokat és alapjogokat érintő panaszok kivizsgálására, reparációs döntés meghozatalára és a korrekció, az elégtétel, a jóvátétel vonatkozásában szükséges intézkedés, eljárás elindítására.

  Panaszomat az alábbiakban adom elő:

  1./  Az ellenzéki pártokat képviselő és előválasztást szervező, intéző adminisztráció, az Országos Előválasztási Iroda tisztességtelen módon járt el velem szemben amikor 2021. jún. 9-én benyújtott jelentkezésemet elhallgatta. A tisztességes eljárás az lett volna, ha a nyilvánosság elé tárják és nem elhallgatják, hogy bejelentkezett a hetedik miniszterelnök-jelölt az előválasztásra. A megnevezett hat miniszterelnök-jelölt aspiránson kívül létezik egy hetedik aspiráns is.

  Az Országos Előválasztási Irodának nem csupán feladatköre, de kötelessége, hogy az előválasztás vonatkozásában minden új eseményről, fejleményről hírt adjon, tájékoztassa a közvéleményt, elsősorban a hírportálokat, médiát. Ez nem csupán cáfolhatatlan kötelezettség, de elvárás is a választók részéről. Az Országos Előválasztási Iroda a diszkriminációmentes viszonyulás etalonja kellene, hogy legyen, ahol a pártosság, a diszkriminatív viszonyulás még véletlenül sem fordulhat elő. Az Országos Előválasztási Irodával szembeni egyértelmű elvárás lenne, hogy  viszonyulásával, intézkedéseivel megjeleníti az előválasztás tisztaságának, tisztességének megkérdőjelezhetetlenségét.
  A hetedik miniszterelnök-jelölt bejelentkezése az előválasztásra nem jelentéktelen ügy, hanem sok magyar választót érdeklő esemény. Az ellenzék azért bírálja a kormányt, mert nagy a sumákolás, a sunyi elhallgatás, mindent titkosítanak, adatokat úgy kell kiperelni, erre a változás frontján fontos intézkedési jogkörrel bíró Országos Előválasztási Iroda hasonlóan jár el, elhallgatja, hogy létezik hetedik miniszterelnök-jelölt, a nyugdíjasok jelöltje. Ez diszkriminatív viszonyulásként, hátrányos megkülönböztetésként értékelhető.
  2./ Az előválasztással kapcsolatos autentikus információforrás az Országos Előválasztási Iroda. Az ellenzéki portálok az Országos Előválasztási Irodától kapott információra alapozva írják tudósításaikat. Eddig a hetedik miniszterelnök-jelöltről egy mondat információ nem jelent meg, mert az Országos Előválasztási Iroda elhallgatta létezését, azt, hogy bejelentkezett az előválasztásra. E tekintetben az, hogy nem a megfelelő email címre küldte bejelentkezését és az, hogy július 26 előtt jelentkezett be irreleváns.
  A hetedik miniszterelnök-jelölt 15 ellenzéki portálnak elküldte tájékoztatását, melyben jelezte, hogy a nyugdíjasok jelöltjeként indulni kíván az előválasztáson, megjelölve a webhelyet ahol elérhető a bemutatkozását és programját tartalmazó weboldal. A portálok az Országos Előválasztási Irodához fordultak, ahonnan finoman fogalmazva nem kaptak megerősítést, hogy létezik hetedik miniszterelnök-jelölt, aki bejelentette, hogy indulni kíván az előválasztáson. Az Országos Előválasztási Iroda súlyosan  megsértette az egyenlő elbánás elvét, a diszkriminációmentes viszonyulás szabályát, hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a hetedik miniszterelnök-jelölttel szemben vagyis velem szemben.

  3./  Vitathatatlanul hét miniszterelnök-jelölt jelentkezett be az előválasztásra, pontosabban tudatta ilyen vagy olyan módon, hogy indulni kíván az előválasztáson. Közülük hat miniszterelnök-jelöltet az előválasztás adminisztrációja, döntéseket hozó stábja úgy kezel mint miniszterelnök-jelöltet, egyik jelölt esetében sem jelentette ki az Országos Előválasztási Iroda, hogy még nem tekinthető miniszterelnök-jelöltnek, mert csak 2021 július 26-a után lehet bejelentkezni, másrészt feltételeknek kell megfelelni és feltételeket kell teljesíteni, de erre is csak július 26-a után kerülhet sor. Semmilyen erre vonatkozó értesítést, emailt nem kaptak. Az ellenzéki média irányában sem jelezték, hogy ők nem tekinthetők jelöltnek. Erre háttérinformációk alapján csak a hetedik jelölt esetében került sor.
  A hat másik jelölt már két hónapja mint előválasztáson induló miniszterelnök-jelölt kampányol, holott 2021 július 26 előtt még a jelentkezés sem adható be. A hat előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltet az ellenzéki média is miniszterelnök-jelöltnek tekinti, szinte naponta szerepelnek hírekben, tudósításokban. A hetedik miniszterelnök-jelöltet - vagyis engem -  emailben tájékoztatta az Országos Előválasztási Iroda, hogy nem tekintheti magát az előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltnek, mert csak 2021 július 26 után lehet bejelentkezni és utána kerülhet sor az előírt feltételek vizsgálatára és teljesítésére. Amennyiben ezen túljutott és az OEVB jelöltnek minősíti akkortól tekintheti magát az előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltnek.

  Ez lenne a diszkriminációmentes viszonyulás és eljárás az előválasztáson indulni szándékozó miniszterelnök-jelöltek vonatkozásában? Az ellenzéki média, hírportálok csak arra az információra támaszkodhatnak, amelyet az az Országos Előválasztási Irodától kapnak. Ez hitelesség kérdése, csak az Országos Előválasztási Irodától kapott vagy általa megerősített információk kerülhetnek megjelenésre. Ennek ellentettje a portálok hitelességét kérdőjelezné meg. Ebből következően a kialakult helyzetért, a többszörösen hátrányos megkülönböztetésért az Országos Előválasztási Iroda kell, hogy viselje a felelősséget.

  4./  Amikor a velem szembeni diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés okait kutatom, semmilyen személyes vonatkozást nem találok, hiszen akik ilyen módon jártak el esetemben ők nem is ismernek. Egyetlen feltételezhető, valószínűsíthető ok említhető, mégpedig az Ellenzéki Összefogás nyugdíjasokkal szembeni ellenszenve, a nyugdíjasok jelöltjével szembeni ellenszenv, ellenérzés. Ez azért is valószínűbb, mert én magam is nyugdíjas vagyok. Nyugdíjas mérnök, stratégiai tervező és egykönyves író. Felszínes, sekélyes érv lenne egy olyan megközelítés, hogy az Ellenzéki Összefogás előválasztás vonatkozásában döntéseket hozó politikai és  és adminisztratív vezetői úgy gondolják, nyugdíjas ne pályázzon miniszterelnökségre, ne álljon elő programmal, hagyja ezt az aktív politikusokra.
  Az Ellenzéki Összefogás azzal a céllal hirdette meg az előválasztást, hogy kerüljön sor a programok és elképzelések ütköztetésére, majd ez később azzal módosult, hogy a jelöltektől egyértelmű elkötelezettséget várnak a közös kormányzás programja mellett. Nekem van saját programom, ami elérhető, olvasható a https://magyarjovo.hu/ és a https://stargo.hu/ webhelyen.

  5./  Mire vezethető vissza az Ellenzéki Összefogás nyugdíjasokkal szembeni vélt ellenszenve, ellenérzése, mely a feltételezés szerint a nyugdíjasok nyugdíjas miniszterelnök-jelöltjével szembeni hátrányos megkülönböztetésben mutatkozott meg?
  Lehetne hosszabb és részletesebb kifejtéssel érvelni, de elegánsabb és talán korrektebb azt az egymondatos magyarázatot közreadni, mely sok nyugdíjas szájából elhangzott.
  " Nem minden nyugdíjas fideszes szavazó, az ellenzéknek nem kellene egy kalap alá venni az összes nyugdíjast és fideszesként kezelni."

  6./ Úgy gondolom az előválasztás tisztasága, tisztessége megköveteli, hogy a diszkriminatív eljárásra vonatkozó, hátrányos megkülönböztetés miatti panasz minden tételében alaposan kivizsgálásra kerüljön és amennyiben szükséges reparációra, elégtételre, jóvátételre kerüljön sor.

  Mint panaszos nem kívánom meghatározni, hogy ennek milyen formájával és módjával lennék elégedett. De van egy minimum. Amit a hátrányos megkülönböztetés elvett tőlem azt mindenképpen illene visszaadni, pótolni.

  Azt gondolom az Ellenzéki Összefogás politikusai részéről nem csak a pódiumon, a mikrofon előtt fontos és szükséges a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés ellen szót emelni, hanem konkrét esetekben is. Bízom benne ez a szemlélet érvényesül panaszom elbírálása során.

  Tisztelt  OEVB!

  Indulni kívánok az ellenzéki előválasztáson mint miniszterelnök-jelölt, de csak akkor ha megkérdőjelezhetetlen az előválasztás tisztasága, tisztessége, diszkriminációmentes lebonyolítása.

  Ezért kérem, ha lehet rövid időn belül bírálják el a hátrányos megkülönböztetés miatti panaszomat, hozzák meg döntésüket.

  Tisztelettel

  Baranyai  József

  a hetedik miniszterelnök-jelölt aspiráns

     
     Történelem átszerkesztés alatt...

     
     Probléma van a kontinuitással...

  Bocs Főnök, de még nem tudtuk átírni a honfoglalást meg az államalapítást Orbánra. Rajta vagyunk a témán. A kreatívok folyamatosan dolgoznak rajta, de probléma van a kontinuitással. A csodaszarvast és a turult már sikerült beilleszteni az Orbáni életműbe. Fenomenális! Nemzeti és felemelő!

  És nem kell mindig figyelmeztetni! Betéve tudjuk az instrukciót. A magyar történelem Orbánnal kezdődik és Orbánnal végződik. A szentistváni hagyaték is csak mellékszál lehet az orbáni életműben.

  A fizu miatt meg senki nem panaszkodott, ezt kár is emlegetni. Megjegyzem a mi milliós fizetéseink csak morzsák azokból a milliárdokból amit erre a témára adtak.

  Hajtunk ezerrel! 2022-re az új alaptörvény mellé új történelme is lesz Magyarországnak.

    BUTA CIVILEK SZERINT
    FELOLDHATATLAN ELLENTMONDÁSSAL  INDUL AZ ELŐVÁLASZTÁS
   

  A demokrata ellenzéki szövetség azért jött létre, hogy leváltsa, meghaladja a társadalom megosztására építő politikai kultúrát Magyarországon. "  " Céljuk a közéleti folyamatok morális és tömegkommunikációs válságának felszámolása. "

  " Fontosnak tartják a demokratikus vitát, a programok és elképzelések ütköztetését. A kampány során ennek megvalósulásáért felelős demokrataként dolgoznak. "

  " Az előválasztáson csak az országgyűlési képviselők választásán választható állampolgárok indulhatnak, akik elfogadják az előválasztás értéknyilatkozatát, egyértelmű elkötelezettséget fejeznek ki a kormányváltás és a közös kormányzás programja mellett... "

  Buta civilek szerint ezt jobban át kellett volna gondolni, mert feloldhatatlan ellentmondást hordoz!

  EGYRÉSZT: " Fontosnak tartják a demokratikus vitát, a programok és elképzelések ütköztetését."

  MÁSRÉSZT: " Egyértelmű elkötelezettséget fejeznek ki a közös kormányzás programja mellett.. "

  Buta civilek kérdése: hogyan lehet megoldani a programok és elképzelések ütköztetését, másrészt mi értelme neki ha egyértelmű elkötelezettséget kell vállalni a közös program mellett?

   

     
     
    RÉMISZTŐ KILÁTÁSOK


   


  Egyre rémisztőbb forgatókönyvek kerülnek nyilvánosságra az ellenzék választási győzelmét követő időszak lehetséges történéseit, eseményeit megvillantva. Nem az elszámoltatás, nem a jóléti fordulat, nem a joguralom és demokrácia helyreállítása lesz a jellemzője az ellenzéki kormányzás kezdeti - nem túl hosszú ideig tartó - időszakának, hanem a hatalom visszavételének szisztematikus megszervezése a Fidesz részéről, melyet az ellenzéki kormány a jogállam keretein belüli háborgó passzivitással szemlél. Tiltakozás az lesz, majd alkuval vagy alku nélkül békésen visszaadják a hatalmat azzal, hogy ez ennyi volt.

  Az ellenzéki összefogás szellemi elitjét szemlélve, a szakértői bázis programírásban, kampány üzenetekben megnyilvánuló ütőképességét értékelve már most megállapítható, hogy ezeket simán lenyomja a Fidesz és visszaveszi a hatalmat. Fél éven belül megtalálja az érveket és eszközöket ahhoz, hogy elég képviselőt állítson az új választást megszavazók táborába.

  Ahogyan Gyurcsány kormányzása alatt, úgy most is visszaüt és hasonlóan vesztes helyzetbe sodorja a hatalomra kerülő ellenzéket a rossz kiválasztás. A Fidesz szellemi elitjénél okosabb, kreatívabb szellemi elitet kellene kiállítani. A gátlástalansággal nincs baj. De lúzerekkel nem lehet csatát nyerni. Rossz kifogás, hogy nincsenek ellenzéki oldalon a jelenleginél jobbak. Vannak! Elegen! Be kell engedni őket a bűvös körbe és nem olyan alattomos tisztességtelen módon kirekeszteni mint tette ezt az Előválasztás adminisztrációja a hetedik miniszterelnök-jelölttel, a nyugdíjasok jelöltjével.

  A helyzet az, hogy az ellenzéki kormány erős embereit jelentő ellenzéki potentántok a saját alomból kerülnek ki. Nem túl rosszak, de nem is igazán jók. Ami nyilvánvaló, hogy hiányoznak a meglepő húzásokat kiagyaló kreatív emberek, akik fejben le tudják játszani a lehetségest, a kormány asztalára téve a megelőző lépések forgatókönyvét. Ma ilyen emberek csupán a szenior mágus, a Baranyai József istállójában - think tankjében -  vannak. Baranyai az eltitkolt, a kirekesztett, az előválasztásról elűzött hetedik miniszterelnök-jelölt, akinek programja - magyarjovo.hu - hideglelést okozott a baloldal vezetésének.

  Ha Karácsony lesz a miniszterelnök a Fidesz fél év alatt akkor is képes lesz meggyőzni annyi képviselőt, amennyi az új választás megszavazásához kell. Az új választást természetesen a Fidesz nyeri kétharmaddal, és valószínűen 2030-ig bebiztosítja hatalmát. Ebben a verzióban a nagyobb baj az, hogy Karácsony lemondott a főpolgármesterségről és az új választást a Karácsonnyal szembeni elégedetlenség, az elszámoltatás hiánya, a civilek és nyugdíjasok számára ígért támogatás meg nem adása miatt kialakult ellenérzés, ellenszenv elég szavazót taszít a másik oldalra ahhoz, hogy Fürjes nyerje a főpolgármesteri választást. Ehhez még hozzájárul a körúti biciklisávok ügye valamint az állandósult közlekedési dugók. Az ellenzék ebben a verzióban Budapestet is elveszíti.

  És ez már most előre látható.

     
     „A rendszerváltás reménye akkor él túl, ha ez az ellenzék bukik 2022-ben”. / Radnóti András /


  / Radnóti András / Eszmefuttatásának lényege, hogy most, az előválasztás egyeztetéseiben dől el az ellenzéki erősorrend, méghozzá úgy, hogy abban nem tud tükröződni a választók preferenciája. Sokszor ugyanis az alkalmas és rokonszenves jelöltek föl sem fognak bukkanni, mert a pártalkuk része, melyik párt hol indítson jelöltet, ki kinek a javára lépjen vissza az első és egyetlen forduló előtt, ki kit támogasson.

  Az előválasztás Radnóti láttatásában így csak „kenyér és cirkusz a népnek”. Ráadásul a közös listáról, a parlamenti, esetlegesen a kormányon belüli arányokról is a DK s az MSZP tárgyalói döntenek, meg a szűkebb döntnöki csapatba bevett Jobbik.

  Radnóti András biztosra veszi, hogy ha győzne ez az ellenzék, a 2002-2010 közötti korszak térne vissza, az az éra, amelynek alapvetően volt köze a Fidesz azt követő három kétharmados ciklusához. A szerző azt is fájlalja: politikai fertályon belül tabu a szövetséges ellenzéki pártok viselt dolgairól beszélni. Ez így maradna akkor is, ha kormányra kerülnének, se visszatérő szocialista korrupció, se a szövetséges pártok mutyija vagy a Fidesz-rezsimmel való összefonódásuk nem volna fölemlíthető, mert az ilyesmi a fenti módon konglomerálódó összellenzékben egységbontásnak számítana.

  Az ÉS szerzője szerint akkor marad meg a „rendszerváltás reménye”, ha a Fidesz kis többséggel, de győz. " Forrás: Joó István (Mandiner): Az ellenzék bukását jósolja az Élet és Irodalom

     
     DEFEKT A FIDESZNÉL?

    MÁR FELNIN GURULNAK?

  2021 KERÉKCSERE?

  2022 KORMÁNYCSERE?

     
     VAN  ÉRTELME ELINDULNI AZ    
     ELŐVÁLASZTÁSON?


      SZÜRREÁLIS ELŐVÁLASZTÁS? CSAKHOGY EZ ITT POLITIKA ÉS NEM A MŰVÉSZETEK VÖLGYE! 

  Vállalhatatlan és vitatható feltételek? Az előválasztás kétes legitimációja: a miniszterelnök-jelölt a választóknak tetsző saját programmal nyerhetne, de azt nem valósíthatja meg, mert nyilatkozatban elkötelezte magát a még nemlétező közös program mellett, melyről nem tudni kik készítik, kiknek az értékeit és érdekeit jeleníti meg.
   
   
  A https://elovalasztas2021.hu/regisztracio-miniszterelnok-jelolteknek/ alatt elérhető tájékoztató anyag ad részletes útmutatást arról, hogy ki indulhat miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.

  " Az előválasztás célja, hogy a legtisztességesebb, legrátermettebb miniszterelnök-jelöltet találja meg a közösen induló hat párt. Ehhez integratív közös miniszterelnök-jelöltre van szükség, aki nemcsak az elkötelezett ellenzéki szavazók, hanem a bizonytalanok támogatását is el tudja nyerni. Garanciákat kell adnunk a választóknak, hogy nemcsak az Orbán-kormány hatalmi tébolyát, hanem az elmúlt 30 év politikai hibáit is meghaladó új korszak alapköveit tesszük majd le közösen. "

  " Ki indulhat miniszterelnök-jelöltként az előválasztáson? "

  " Az előválasztáson csak az országgyűlési képviselők választásán választható állampolgárok indulhatnak, akik elfogadják az előválasztás értéknyilatkozatát, egyértelmű elkötelezettséget fejeznek ki a kormányváltás és a közös kormányzás programja mellett, vállalják, hogy a kezdeményező hat párt (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) közös jelöltjeként indulnak a 2022-es országgyűlési választáson. "

  Alaptétel, hogy csak az indulhat miniszterelnök-jelöltként az előválasztáson, akik nyilatkozatban fejezi ki egyértelmű elkötelezettségét a közös kormányzás programja mellett.

  1./  Hol a közös program? Kik készítik? Hogyan vállaljon valaki elkötelezettséget olyan program mellett amit nem tud megismerni, nem tud tanulmányozni? A közös program készítésében részt vevő személyek felkészültségét, szakértelmét, kreativitását, stratégiai tervezésben való jártasságát ki garantálja? Kik választják ki a közös program készítőit? Mi a garancia arra, hogy  a közös programba bekerülnek olyan programelemek melyek sok választó szimpátiáját képesek felkelteni?

  Miért nem lehet megismerni a program előzetesét legalább
  az elszámoltatásra,
  az új elosztási rendszerre, az állami támogatások új rendszerére,
  az egyházak, a sport, a határon túli magyarok támogatására,
  az állami beruházások terén beálló változásokra vonatkozóan,
  azzal kiegészítve, hogy mi maradna és mi szünne meg az Orbán-kormány által biztosított kedvezményekből, támogatásokból?

  2./ Az előválasztás egy verseny, amelyben a cél az, hogy " a legtisztességesebb, legrátermettebb miniszterelnök-jelöltet " találják meg, melyről a szavazók dönthetnek.

  De miről is dönthetnek a szavazók? Arról, hogy melyik miniszterelnök-jelölt szebb, fittebb, szimpatikusabb? Mert a rátermettség megítélése, a legrátermettebb kiválasztása csak úgy lenne lehetséges, hogy a miniszterelnök-jelöltek ismertetik programjaikat.

  Csakhogy aláírnak egy nyilatkozatot, hogy elkötelezik magukat a " a közös kormányzás programja mellett " ami egyben azt is jelenti, hogy lemondanak a saját programjukról. Aki saját programjával kampányolna és azzal nyerne kibékíthetetlen ellentmondásba kerülne, mivel elkötelezte magát az ismeretlenek által készített közös program mellett, így győzelme esetén nem a saját programját valósíthatja meg.  Azt halkan érdemes megjegyezni, hogy ezzel valójában megtéveszti, félrevezeti a rá szavazókat, hiszen támogatói az ő programjára szavaztak, ő viszont nem ezt valósítja meg, holott ez alapján lett győztes.

  3./  A közös program még nem létezik. Valahol, valakik által kiválasztott valakik készítik, de nem tudható milyen lesz az irányultsága, kinek az értékei és érdekei tükröződnek benne. Milyen jellegű és mértékű változásokat körvonalaz? Mennyi lesz a konkrétum és mennyi a töltelék, az általánosság, a körítés melyből csak az tudható meg, hogy mire nincs elképzelésük a közös program készítőinek?

  Ugyanakkor a változásban reménykedő választók szavazatai alapján győzni fog valamelyik miniszterelnök-jelölt, aki nyilatkozatban vállalta, hogy a még nem létező közös programot fogja megvalósítani. Ez olyan szürreális! Csakhogy ez itt politika és nem a művészetek  völgye.

     
     
   MILYEN LEGITIMÁCIÓT ADHAT AZ  
      ELŐVÁLASZTÁS?

    
   

   Milyen legitimációt adhat az előválasztás, ha annak kezdeti szabályait menet közben megváltoztatják?

   A https://elovalasztas2021.hu/ portál  " Miről szól az előválasztás? " című főoldalán található:
  Kik szervezik?
  Kikre lehet szavazni?
  Ki lehet jelölt?
  Ki szavazhat?
  Hogyan lehet szavazni?
  Mikor lesz az előválasztás?

  pontok közül az egyik legfontosabb az, hogy  Ki lehet jelölt?
  Amikor rákattintunk a Ki lehet jelölt? feliratra és megnyitjuk a linket a következő szöveget találjuk:

  " Nincs találat
  A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést. "

  Csakhogy 2021 július 5-ig volt ott szöveg, mégpedig az alábbi szöveg,  amely a  

  https://triport.hu/   webhely alatti  információs portálon most is elérhető:

  " 2020. december 20-án megállapodás született hat magyar ellenzéki párt  - a Jobbik,  a DK, az MSZP, a Momentum, az LMP és a Párbeszéd között - a 2022-es országgyűlési választáson való együtműködésről. A hat ellenzéki párt  közös döntése, hogy mind a 106 egyéni  választókörzetben lesz előválasztás.
  Az előválasztáson pártok, civil szervezetek, mozgalmak jelöltjei és független civil jelöltek is indulhatnak.  A hatékony közös kormányzás érdekében a jelölteknek előre jelezniük kell, ha ők nyerik az előválasztást, majd az országgyűlési választáson is győznek, akkor a hat szervező párt leendő frakciói közül melyikhez akarnak csatlakozni.  Az előválasztás folyamata a jelöltek bejelentkezésével, nyilatkozataik leadásával indul. "
  Miért tüntették el ezt a szöveget? Mi az új szabályozás arra vonatkozóan, hogy ki lehet jelölt és az miben tér el a régitől?

  Helytálló az a feltételezés, hogy a " civil szervezetek, mozgalmak jelöltjei és független civil jelöltek is indulhatnak " szöveg törlésének oka és célja a civilek kiszűrése, miután hatalmas zavart, nagy riadalmat okozott a hetedik - független, civil - miniszterelnök-jelölt bejelentkezése és annak programja?
                                                                                   

  Milyen legitimációt adhat az előválasztás, ha annak kezdeti szabályait menet közben megváltoztatják?                                                                                                                                          
  Milyen legitimációt adhat az előválasztás, ha az előválasztáson induló jelöltek a megjelölt feltétel szerint nyilatkozatukkal arra vállalnak kötelezettséget, hogy egy még nem létező, általuk nem ismert programra fognak szavazni, annak végrehajtására vállalnak kötelezettséget, ami egyben kizárja azt, hogy saját programjukat, elképzeléseiket valósíthassák meg?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Milyen legtitimációt adhat az előválasztás akkor, ha az előválasztáson induló jelöltek nem a programjuk, elképzeléseik alapján versenyeznek és bizonyítják rátermettségüket, hanem meghatározatlan szempontok és elvárások alapján, melyet senki nem ismer, mivel az előírt feltételek alapján nyilatkozatban vállanak kötelezettséget a még nem létező közös program prioritására és végrehajtására?

  Milyen legitimációt adhat az előválasztás a miniszterelnök-jelöltek vonatkozásában, ha hat jelölt esetében 2021 július 26-a előtt elismerik, hogy az előválasztáson induló miniszterelnök-jelölt, míg a hetedik jelölttel közlik, hogy csak július 26-a után nyílik erre lehetőség, mert 26-a után vehetik figyelembe jelentkezését? Ilyen az előválasztás diszkriminációmentes lebonyolítása vagy ez már inkább hátrányos megkülönböztetés?

  Milyen legitimációt adhat az előválasztás ha már kezdetben vélelmezhető az emberi jogok, a személyiségi jogok megsértése, a hátrányos megkülönböztetés megvalósulása, ha menet közben változnak a szabályok, előírások, ha a jelöltek nem a programjaikkal versenyezhetnek, mivel kötelező feltétel annak vállalása, hogy a még nem létező, nem ismert közös program megvalósítására tesznek fogadalmat, ha nem ismert, nem publikus, hogy a jelöltekre történő szavazás vonatkozásában mi legyen a mérvadó, mi legyen az a szempont amely a rátermettséget, megfelelőséget mutatja?


     
     " A HETEDIK TE MAGAD LÉGY "

      József Attila örökbecsű sorai illenének az előválasztásra bejelentkező hetedik miniszterelnök-jelölt színre lépéséhez, de úgy tűnik a sors, az adminisztráció, meg vélhetően a mögöttes szándék és a megbúvó ellenérdek nem adja meg neki ezt a lehetőséget.

   A helyzet az, hogy van hat miniszterelnök-jelölt,  akiket az előválasztást szervező, intéző stáb és adminisztráció is miniszterelnök-jelöltnek tekint. Ők az ellenzéki médiában is rendszeresen szerepelnek mint az előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltek. Az egyenlő elbánás, a diszkriminációmentes ellenzéki viszonyulás alapján a hetedik jelöltet is megilletné mindezen jog, előny, lehetőség, médiafigyelem.


  A hetedik jelölt 2021 június 9-én küldte el az előválasztási irodának jelentkezését, kérve annak visszaigazolását, továbbá azt, ha valami nem szabályszerű vagy kiegészítésre van szükség a lehető legrövidebb időn belül értesítsék. A hetedik jelölt megadta a webhelyet, ahol elérhető a bemutatkozását és programját ismertető weboldal.  https://magyarjovo.hu/

  Egy hónapig semmilyen viszajelzést nem kapott, majd 2021 július 9-én küldtek egy emailt neki, amelyben tudatták vele, hogy csak 2021 júlis 26-án indul a nyilvántartásba vételi eljárás ezt megelőzően senkit nem tudnak nyilvántartásba venni mint miniszterelnök-jelöltet. Az aláírás: Országos Előválasztási Iroda. Nincs személy aki aláírásával hitelesítené a levelet? Az ellenzék bírálja a kormányt, mert nagy a sumákolás, a sunyi elhallgatás, mindent titkosítanak, adatokat úgy kell kiperelni, erre a változás frontján fontos intézkedési jogkörrel bíró előválasztási iroda személytelenné teszi a választ IRODA aláírással? Rossz üzenet!

  Az Országos Előválasztási Iroda emailjéből két fontos dolog lett megtudható! Az egyik az, hogy 2021 július 26 előtt senki nem lehet előválasztáson induló miniszterelnökjelölt, mert július 26-án kezdődhet a bejelentkezés.  A mási fontos információ: ahhoz, hogy valaki előválasztáson induló miniszterelnök-jelölt lehessen több feltételnek kell megfelelni és több feltételt kell teljesíteni. A hetedik jelölttel ezt egyértelműen közölték aminek világos üzenete, hogy július 26-a előtt senki nem nevezheti magát az előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltnek. Erre csak 2021 július 26-a után kerülhet sor, de ennek feltétele az, hogy a jelölt megfeleljen az előírt feltételeknek, teljesítse a meghatározott feltételeket és az OEVB ezt követően nyilváníthatja miniszterelnök-jelöltnek.

  Csakhogy a hat másik jelölt már két hónapja mint előválasztáson induló miniszterelnökjelölt kampányol, holott 2021 júlis 26 előtt még a jelentkezés sem adható be. Érthetetlen, ha 2021 júlis 26-a előtt nem nyújtható be a jelentkezés a jelentkezes@elovalasztas2021.hu email címre, és 2021 július 26-a előtt nem kerülhet sor a miniszterelnök-jelöltté váláshoz szükséges feltételek meglétének ellenőrzésére, az előírt feltételek teljesítésére, akkor az előválasztás stábja, adminisztrációja, az ellenzéki média miért kezeli a hat miniszterelnök-jelöltet úgy mintha esetükben megtörtént volna a jelentkezés, minden feltételnek megfeleltek volna és minden feltételt teljesítettek volna. Ugyanakkor a hetedik jelölt esetében még annak lehetőségét is megtagadják, hogy elismerjék és nyilvánosságra hozzák, hogy jelentkezett az előválasztásra melyen miniszterelnök-jelöltként szeretne indulni és van programja, mely bemutatkozásával együtt elérhető a
  https://magyarjovo.hu/ alatti weboldalon. Már az erős kérdéseket vet fel, hogy miért kell titkolni, eltagadni, hogy nem hat hanem valójában hét jelölt van?

  Ilyen lenne ellenzéki oldalon az egyenlő elbánás, a diszkriminációmentes viszonyulás? Ahogyan a hetedik miniszterelnök-jelölthöz viszonyul az országos előválasztás adminisztrációja és e körben ténykedő döntéshozók valamint az ellenzéki média azt nem úgy nevezik, hogy hátrányos megkülönböztetés?

  Vannak kérdések és nincsenek válaszok. A fals magyarázatok nem válaszok! Az előválasztás tisztasága, tisztessége akkor megkérdőjelezhetetlen, ha az előválasztás első mozzanatátől az utolsóig érvényesül a diszkriminációmentesség,  az egyenlő elbánás.

  Fussunk neki mégegyszer.  Vitathatatlanul hét miniszterelnök-jelölt jelentkezett be az előválasztásra, pontosabban tudatta ilyen vagy olyan módon, hogy indulni kíván az előválasztáson. Közülük hat miniszterelnök-jelöltet az előválasztás adminisztrációja, döntéseket hozó stábja úgy kezel mint miniszterelnök-jelöltet, egyik jelölt esetében sem jelentette ki az Országos Előválasztási Iroda, hogy még nem tekinthető miniszterelnök-jelöltnek, mert csak 2021 július 26-a után lehet bejelentkezni, másrészt feltételeknek kell megfelelni és feltételeket kell teljesíteni, de erre is csak július 26-a után kerülhet sor. Semmilyen erre vonatkozó értesítést, emailt nem kaptak. Az ellenzéki média irányában sem jelezték, hogy ők nem tekinthetők jelöltnek. Erre háttérinformációk alapján csak a hetedik jelölt esetében került sor.

  A hat előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltet az ellenzéki média is miniszterelnök-jelöltnek tekinti, szinte naponta szerepelnek hírekben, tudósításokban.

  A hetedik miniszterelnök-jelöltet emailben tájékoztatta az Országos Előválasztási Iroda, hogy nem tekintheti magát az előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltnek, mert csak 2021 július 26 után lehet bejelentkezni és utána kerülhet sor az előírt feltételek vizsgálatára és teljesítésére. Amennyiben ezen túljutott és az OEVB jelöltnek minősíti akkortól tekintheti magát az előváalsztáson induló miniszterelnök-jelöltnek.

  Megkerülhetetlen a kérdés! Ez a hetedik miniszterelnök-jelölt vonatkozásában diszkriminációmentes elbánás vagy hátrányos megkülönböztetés?
   

     
   Pártatlan, hiteles, függetlenobjektív tájékoztatás az ellenzéki hangütésű médiatérben

  Van Magyarországon független, objektív, hiteles tájékoztatás, ami ellenáll minden súgásnak, kérésnek, befolyásnak és azt mondja ami fontos és úgy ahogy az volt?

  Lenne itt egy konkrétum, ami alapot adhat a kérdés kitárgyalására. Az ellenzéki függetlenobjektív média - értve ezalatt tévét, kis és nagy hírportálokat - arról tudósít, hogy hat miniszterelnök-jelölt indul az előválasztáson. De valójában hét lenne, de a hetediket valamiért letagadják. Lehetne azt mondani, hogy leszóltak ellenzéki pártközpontból, hogy így kell tenni, de ez olyan elcsépelt érvelés, meg lehet, hogy nem is így van.


  Az viszont tény, hogy a - független, civil - hetedik miniszterelnök-jelölt tájékoztató emailt küldött 15 ellenzéki hangütésű médiának - tévé, kis és nagy hírportál - jelezve benne, hogy bejelentkezett az előválasztási irodánál az előválasztáson induló miniszterelnöknek. Bemutatkozását és programját tartalmazó weboldala fenn van az interneteten és elérhető a https://magyarjovo.hu/   webhelyen.  Egyetlen helyről sem érkezett válasz és a címzettek közül egyik sem adott hírt, még egy mondatos közlést sem a hetedik miniszterelnök-jelölt bejelentkezéséről. Az első kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy ordító hír vagy közlésre érdemtelen semmiség az ha már nem csupán hat miniszterelnök-jelölt szándékozik indulni az előválasztáson, hanem van egy hetedik is.

  De ezzel nem ér véget a történet, sőt egy új, nem várt fordulattal vesz új irányt a miniszterelnök-jelöltek legitimációjáról folytatható vita. Ugyanis az Országos Előválasztási Iroda azt közölte a hetedik miniszterelnök-jelölttel, hogy 2021 július 26-a előtt senki nem lehet  az előválasztáson induló miniszterelnökjelölt, mert július 26-án kezdődhet a bejelentkezés. Ez voltaképpen a jelöltek esetében legitimáció kérdése.  Hogyan lehet a hat miniszterelnök-jelöltről mint legitim jelöltről beszélni, írni, ha az Országos Előválasztási Iroda szerint 2021 július 26 előtt senki nem lehet az, utána is csak akkor ha megfelelt a feltételeknek és teljesítette az előírtakat.

  Az  Országos Előválasztási Iroda álláfoglalása alapján nem csupán a hetedik, de a másik hat miniszterelnök-jelölt sem nyilváníthatja magát az előválasztáson induló miniszterelnökjelöltnek. Erre csak 2021 július 26-a után kerülhet sor, de ennek feltétele az, hogy a jelölt megfeleljen az előírt feltételeknek, teljesítse a meghatározott feltételeket és az OEVB ezt követően nyilváníthatja miniszterelnök-jelöltnek.

  Igen ám, csakhogy a másik hat miniszterelnök-jelölt már két hónapja előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltként kampányol, róluk az ellenzéki függetlenobjektív tárgyilagos média szinte naponta hírt ad. Ez úgy értékelhető, hogy ők egyenlőbbek, míg a hetedik jelölt esetében fennállhat a hátrányos megkülönböztetés? Előfordulhat ilyen az emberi és személyiségi jogokért, az egyenlő elbánásért, a diszkriminációmentes viszonyulásért egyfolytában csatározó ellenzék térfelén?

  Ami ismert tény, hogy a hat miniszterelnökjelölt esetében az Országos Előválasztási Iroda sem a jelöltek, sem a média irányában nem jelezte, hogy 2021 július 26-a előtt nem tekinthetik magukat miniszterelnök-jelölteknek, mert csak július 26-án kezdődhet a bejelentkezés. Erre egyedül a hetedik jelölt esetében került sor.

  A kérdés ennek ismeretében az, ha érvényesül az egyenlő elbánás elve, a diszkriminációmentes viszonyulás, akkor 2021 július 26-a előtt a hat ismert miniszterelnök-jelölt miért tekinthető, nevezhető előválasztáson induló legitim miniszterelnök-jelöltnek és a hetedik jelölt esetében ez miért nem érvényesülhet?

  Ez a hetedik miniszterelnök-jelölt vonatkozásában diszkriminációmentes viszonyulás vagy hátrányos megkülönböztetés? Miért hallgat erről az ellenzéki függetlenobjektív tárgyilagos média?

     
     TÖBB HIÁNYZIK MINT AMI BENNE VAN  


    A politikust szakértők, programírók segítik, de őket meg a politikus választja ki.

  A választók egy miniszterelnök-jelölt programjától nem olyan általánosságokat várnak melyet finnyásabb beszédírók kispártok képviselőjelöltjeinek kampánybeszédeiből is kihagynak.

  Egy miniszterelnök-jelölt fő kampányígérete általában az, hogy kormányzása alatt majd  mindenkinek jobb lesz, ezért rá szavazzanak. De ez így kevés. Kellenek részletek is. Miként valósul meg, mitől és hogyan lesz jobb? Ezek az elvárások Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt programjára is érvényesek.

  A programból nem maradhat ki, hogy milyen változásokat tervez a leendő kormányfő az elosztásban. Milyen módon változna az egyházak, a sport, a határon túli magyarok támogatása?  Mi lenne az állami beruházásokkal, sportberuházásokkal, milyen módom szabna gátat a túlszámlázásoknak, a korrupciónak? És arra is sokan kíváncsiak a miniszterelnök-jelölt hogyan képzelné el a sokat emlegetett elszámoltatást.

  Nem megkerülhető kérdés, hogy egy új elosztási rendszerben mennyivel jutna több a nyugdíjasoknak, gyeremekeknek, a gyereküket egyedül nevelő szülőknek és azoknak akik napi megélhetési gondokkal küzdenek? Ugyancsak lényeges, hogy a leendő kormányfőnek van terve, koncepciója a jóléti fordulatra vagy a nagyléptékű gazdasági fejlődésre?

  Aztán vannak kényes kérdések is, melyek megválaszolatlanul hagyása általában a rosszabbik altarnetíva bekövetkeztét sugallja. Ilyen kényes kérdésnek tekinthető, hogy Karácsony Gergely miniszterelnökként hogyan viszonyulna az Orbán-kormány által biztosított kedvezményekhez, juttatásokhoz? Mi maradna, mi szünne meg?

  Aztán itt az új adók kérdése, mely nem arat osztatlan sikert, főként azért nem mert egy kalap alá veszi a közbeszerzésekből és a piaci tevékenység alapján vagyonossá vált vállalkozókat. Egyik esetben a kedvezményezettség, az irányított szerencse hozta a sok pénzt és a sikert, másik esetben pedig a kreativitás, az igyekezet és a sok munka. Nem méltányos azonos módon sarcolni őket.

  Lehetne folytatni a kérdések sorát, melyre válaszokat kéne találni egy jó miniszterelnök-jelölt programjában. Karácsony Gergely programja az eddig felhozott kérdések tekintetében se hordoz választ, nagyjából helytálló megállapítás, hogy több ami hiányzik, mint ami benne van. Az persze nyilvánvaló, hogy a politikust szakértők, programírók segítik, de őket meg a politikus választja ki.

  Karácsony Gergely  miniszterelnök-jelölt alkalmasságának megítélésétől és politikusi minősítésétől eltekintve az mindenképpen megjegyezhető, amennyiben a kiszámíthatatlan sors úgy alakítaná a dolgok állását, hogy Karácsony Gergelyből miniszterelnök lenne, akkor saját érdekünkben is javasoljuk ne ezzel a szakértői gárdával vágjon bele a kormányzásba, mert az neki is kárára lenne és nekünk se hozna jót.

     
       
  Thürmer Gyula a Munkáspárt elnöke:  " Szerencsére Orbán Viktor bölcsebb, mint az
  összes nyugat-európai politikus együttvéve. "


    Ábel az utca embere: " Orbán kezdetben harcolt a kommunizmus ellen. Aztán megtetszett neki és megcsinálta. "
     
     "FIZESSENEK MEG A TOLVAJOK!


    2021 május 19-én éjjel ez a felirat volt látható a parlamenten.

   Jakab Péter országgyűlési képviselő facebook oldalán ezt írta róla:  "A parlament falán üzentem meg, mi az, amiből nem engedünk. Fizessenek meg a tolvajok! Jólétet minden magyarnak!  "  

  Jakab Péter az őt igazoltató rendőröknek elmondta, hogy véleménynyilvánítás céljából vetítette a feliratot és Orbán Viktor valamint Mészáros Lőrinc arcképét a parlament falára.  

     
       
  " Orbán Viktornál nagyobb büntetés nincs! "
   


    Ez volt Jakab Péter reagálása arra kérdésre, hogy újabb büntetésre számít Kövér Lászlótól?
   
  Jakab a Blikknek elmondta, hogy amikor leficsúrozta a fideszes országgyűlési képviselőket, majd Kövér Lászlót csupán azt tette, amit az igazságérzete diktált. " Ha az igazság és a hazugság találkozik, ott általában balhé van. " Jakab nehezményezte, hogy míg Kövér László őt lebüdösbunkózhatja, ahogy már meg is tette, ő nem ficsúrozhatja le a házelnököt.

  Jakab Péter gyakran tesz erős megjegyzésket, például: „Hiába nem áll kényszerkezelés alatt egy közjogi méltóság, attól még mutathatja az őrület jeleit !”

     
       "Tiltakozunk a fideszes alapítványok ellen!" 


    Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont  szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba.

          MOMENTUM Kossuth téri - terasznyitásos - sajtótájékoztatója.

  " 133 bátor fideszes képviselő nagyjából ellopta az országnak a vagyonát... Elveszik a kikötőket, elveszik az állami földeket, elveszik a kastélyokat...Amit a Fidesz csinál az az ország ellopása..."

     A KÖZVAGYON ELLOPÁSA HAZAÁRULÁS!  

  Ha bizalmat kapunk a választóktól és kormányváltás lesz visszavesszük a köztulajdont, visszavesszük ami a magyar embereké és nem a Fideszé.  

  Alapító fideszes a főfideszesről: " Mára tisztában kell lennünk vele, hogy kivel állunk    szemben, és milyen óriási károkat okoz minden egyes nappal, amivel még
       hatalomban marad. Orbán Viktornak mennie kell! "


     " Szeretném megélni ennek a bűnös,
     embertelen, hazug rendszernek a végleges      bukását! ”
         
    " Orbán Viktornak mennie kell! "


  Részletek Kardos József Áder János köztársasági elnöknek írt leveléből, melyet a Magyar Narancs hozott nyilvánosságra.  Kardos József egyike volt annak a 37 fiatalnak, akik 33 évvel ezelőtt megalapították a Fideszt.

  " Orbán Viktor megbukott erkölcsileg és intellektuálisan egyaránt, és a hatalomhoz való görcsös ragaszkodásával mindannyiunknak árt."

  " Regnálása alatt Közép-Európa élmezőnyéből kiesve sereghajtókká váltunk. A több ezer milliárd eurós EU-s támogatást zömében sikerült értelmetlen beruházásokra elverni. Teleszórta az országot kihasználatlan, teljesen felesleges stadionokkal. Az értékesebb állami ingatlanokat, üzleteket bagóért privatizálta és a barátai között szétosztotta. "

  " A korrupció lett a mindennapi boldogulásunk kulcsa. Soha annyit még nem loptak el az adófizetők pénzéből, mint amennyit az ő uralkodása alatt. Közröhej tárgya a gázszerelőből lett milliárdos és NER-es társai meggazdagodása, és röhögnék is, ha nem lenne szomorú, hogy ezt mind mitőlünk vették el, és hogy mennyi minden fejlődhetett volna ezekből az ezermilliárdokból az elmúlt években. "

  " Hallgatásoddal Te is bűnrészes vagy abban az őrültségben, amit ma Magyarországnak hívnak. "

  " Asszisztálsz ennek az önmagától elszállt, a hatalomtól megrészegült, hazudozó autokratának az ámokfutásához, amivel egy egész országot a csapdába csalt. Olyan józan fejekre lenne szükségünk, akik megállítják ezt az ostoba despotát, még mielőtt a szakadékba zuhanunk. Mielőtt kipávatáncolja magát és minket a Néppárt után az Európai Unióból is. Mielőtt még az európai neofasiszta és szélsőjobboldali pártok emelik a pajzsukra. Mielőtt végleg rossz irányba állítja az ország szekerét. "

  " Teljesen hülyének néznek mindenkit. Felépítették a tökéletes, Orwell képzeletét is felülmúló hazugsággyáraikat a mi pénzünkből. A közszolgálati tévék és rádiók, meg az országos és megyei lapok, online felületek megszállásával, gyakorlatilag gombnyomásra tudják hazug üzeneteiket nap mint nap az emberek agymosására használni. "

  "Az a maroknyi független és kritikus média, ami maradt, agonizál és a túlélésért küzd. De a még megmaradtakat is sorban vadássza le az orwelli gépezet. Nem felejtjük el, amit a Népszabadsággal, az Indexszel tettek és most éppen a Klubrádióval folytatnak. "

  " A gazdasági mentőcsomagról pedig nehéz nem arra gondolni, hogy arra játszanak, menjen csődbe minél több vállalkozás és majd nyomott áron felvásárolják őket a jól megtámogatott NER-lovagok. Hát ezeknek sosem lesz elég? Nem loptak még eleget? Ha egyszer egy rendszer a korrupcióra, lopásra és hazudozásra épül, annak sajnos a természetéből adódik a harácsolás és a véget nem érő lopás. Olyan ez, mint lyukas zsákba búzát önteni. "

  " Mára tisztában kell lennünk vele, hogy kivel állunk szemben, és milyen óriási károkat okoz minden egyes nappal, amivel még hatalomban marad. Orbán Viktornak mennie kell! "

  „Szeretném megélni ennek a bűnös, embertelen, hazug rendszernek a végleges bukását!”


  TUDTAD, HOGY LÉTEZIK IRÁNYÍTOTT SZERENCSE?

  NAPI 150 MILLIÓ FORINT JÖVEDELEM AZ TÖBB MINT SZERENCSE! ANNYIT KERESNI
  EGY NAP ALATT, AMENNYIT CSAK A NAGYON  SZERENCSÉSEK KERESNEK EGÉSZ ÉLETÜK ALATT MI MÁS LENNE MINT IRÁNYITOTT SZERENCSE!


  ILYEN CSAK A FILMEKBEN VAN. MEG AMERIKÁBAN. ÉS MOST MÁR ITT IS.
  MAGYARORSZÁG LEGGAZDAGABB EMBERÉNEK VAGYONÁT 432 MILLIÁRD FORINTRA BECSÜLIK.  8 ÉV ALATT JÖTT ÖSSZE. ÉVENTE ÁTLAGOSAN  54 MILLIÁRD FORINT KELLETT HOZZÁ. LEOSZTVA HÓNAPRA, NAPRA, EGY HÓNAP ALATT ÁTLAGOSAN 4,5 MILLIÁRD FORINTTAL, NAPONTA ÁTLAGOSAN 150 MILLIÓ FORINTTAL GYARAPODOTT A  VAGYONA. NEM MEGKÉRDŐJELEZVE  A TEHETSÉGET, A KEMÉNY MUNKÁT, A SZORGALMAT, EHHEZ AKKOR IS HATALMAS SZERENCSE KELLETT. ILYENT A VÉLETLEN NEM KÉPES PRODUKÁLNI! EZ NEM LEHET MÁS MINT IRÁNYÍTOTT SZERENCSE.


     TE TUDOD HOL LEHET JELENTKEZNI?

     LUXUS FELSŐFOKON! KIK HASZNÁLHATJÁK?
         


  Kik használták eddig a 2018 óta állami tulajdonban lévő szlovéniai wellnesskomplexumot?

  Wellness-szállókomplexumot vett 2018-ban a magyar állam Szlovéniában, mintegy 3 milliárd forintnyi eurót költve a lendvai termálvizes turisztikai létesítményre.

  Te tudod hol lehet jelentkezni? Bárki jelentkezhet aki magyar állampolgár vagy csak az egyenlőbbek? Mennyibe kerül egy hét üdülés? Mennyi bevétele volt eddig a magyar államnak a luxus wellnesskomplexum működtetéséből?

  Ez csak a neres felső körök üdülőparadicsoma vagy köznapi, nem neres állampolgár is jelentkezhet az egyenlő elbánás alapján, Varga Judit igazságügy-miniszter asszony nyilatkozatára hivatkozva, hogy Magyarországon jogállam van és nincs hátrányos megkülönböztetés?        SIKER VAGY KUDARC?  KEDVEZŐ VILÁGGAZDASÁGI  HELYZET, 500 MILLIÓ FŐS UNIÓS PIAC ÉS SOK EZER MILLIÁRD FORINT UNIÓS INGYENPÉNZ FELZÁRKÓZÁSRA, JÓLÉTI FORDULATRA!

  AZ EMÚLT 10 ÉV MAGYARORSZÁG ÚJKORI TÖRTÉNELMÉNEK TALÁN LEGSZERENCSÉSEBB 10 ÉVE VOLT! EGY JÓ KORMÁNY CSODÁT TEHETETT VOLNA. KÖZEL KERÜLHETTÜNK VOLNA AUSZTRIA SZINTJÉHEZ. A CSODA ELMARADT, AZ INGYENPÉNZ ELFOGYOTT, AZ EGÉSZSÉGÜGY PADLÓRA KERÜLT ÉS SZEGÉNYSÉGBEN RAGADT 3 MILLIÓ MAGYAR.

  A NERES BÁRÓK ZSEBÉT HÍZLALÓ FELESLEGES ÉPÍTKEZÉSEK FELEMÉSZTETÉK A JÓLÉTI FORDULATRA KAPOTT INGYENPÉNZ ZÖMÉT. A MARADÉKOT ELVERTÉK, ELOSZTOGATTÁK KÜLFÖLDRE, ITTENI CSÓKOSOKNAK, ELTÉKOZOLTÁK LUXUSRA, PROPAGANDÁRA, ÖNMAGUK DÍCSÉRETÉRE.

  SIKERNEK MONDOTT KUDARC LETT!      Hála és köszönet a Covid-osztályon dolgozó orvosoknak,            ápolóknak

      TÖBB IS JÁRNA NEKIK...  

         
  A Covid-osztályon dolgozó orvosok, ápolók erőn felül teljesítenek. Hála és köszönet odaadó miunkájukért. De ennél több is járna nekik. Regenerációra, feltöltődésre, a fizikai és mentális túlterheltség kipihenésére lenne szükségük, legalább egy vagy két hét lazításra.

  Erre elsősorban az ehhez forrással és lehetőségekkel rendelkező magyar államnak kellene gondolni. A magyar állam 2018-ban vett egy wellness-szállókomplexumot Szlovéniában, mintegy 3 milliárd forintnyi eurót költve a lendvai termálvizes turisztikai létesítményre.

  Nem tudjuk eddig kik használták, nincs információ róla. Javasoljuk, hogy mostantól, 2021-ben, 2022-ben a Covid-osztályon dolgozó orvosok, ápolók részére biztosítsanak ott ingyenes üdülési lehetőséget teljes ellátással, az odautazás és visszautazás költségeit is térítve.

  Akár nemzeti konzultáció keretében kikérhető lenne erről a magyar emberek véleménye. De országgyűlési képviselők is felvállalhatnák az ügy képviseletét, parlamentben, például azonnali kérdés formájában kérdezve a kormányt miként viszonyul a felvetéshez.


      /Jakab Péter parlamenti felszólalása 2021 /

     LOPÁS ELLENI VAKCINA LENNE A MEGOLDÁS?

         
         " Tudják, mi az önök eddigi válságkezelésének eredménye? 14 ezer halott. Több százezer megélhetés nélkül maradt magyar. Kifosztott önkormányzatok. Gazdagodó Orbán-haverok. Erre mondjuk, hogy ez nagyszerű eredmény volt, csak így tovább, hajrá? Itt úgy látom, hogy nemcsak a koronavírus ellen kell vakcina. De kell egy vakcina a lopás, a hazudozás, a gőg, a hatalmi arrogancia ellen is. Ígérem, ki fogjuk fejleszteni ezt a vakcinát, a nép fogja Önöknek beadni. Jó egészséget kívánok "


  " 2022-ben győzni kell az európai magyaroknak, hogy újra a nyugathoz tartozzunk és az          illiberális munkalapú rendszer helyett az európai értékrend alapján álló demokratikus jóléti            rendszer építése legyen a cél, ahogyan azt államalapító István király akarta. "

           EURÓPAI ÉS ÁZSIAI MAGYAROK       

         
         Több mint ezer éves ellentét feszül az európai magyarok és az ázsiai magyarok között, több mint ezer éve létezik a megosztottság és sokszor viszályba torkolló ellentét. Ma is létezik a magyarok európai ága és az ázsiai ág. Az ázsiai magyarok, a bizánciak utálják Európát. Mindent utálnak ami európai. Utálják az európai szabadságot, az európai demokráciát, az európai életformát,

  Több mint ezer évvel ezelőtt a magyarok első királyának választani kellett: BIZÁNC VAGY RÓMA? István király Rómát választotta. Követői lettek az európai magyarok. Akik ellenezték István király választását, mert inkább Bizáncot választották volna, azokat nevezik ázsiai vagy bizánci magyaroknak.

  2010 óta ázsiai magyarok kezében van az ország irányítása. Ők nem ázsiainak hanem illiberálisnak mondják magukat, így jelezve, hogy nem azonosak az általuk libsiknek nevezett európaiakkal és európai magyarokkal. Ami egyértelművé teszi hovatartozásukat, hogy Kínának, Oroszországnak és Törökországnak van illiberális rendszere, illiberális politikai berendezkedése.

  Az ázsiai magyarok szerint az a demokrácia ami Oroszországban, Kínában és Törökországban van és úgy gondolják Magyarországnak is ebbe az irányba kell tartani, ami a 2010 óta tartó illiberális politikai berendezkedéssel el is indult.

  Az ázsiai magyarok számára nem fogadható el az Európai Unió  mint szélesebb körben közös szabályokat alkalmazó közösség, ők a nemzetállamok laza szövetségében gondolkodnak. Az ázsiai magyarok nem fogadják el az Európai Unió emberi jogokra, demokráciára, jogállamra, sajtószabadságra vonatkozó közös szabályainak uniós értelmezés szerinti alkalmazását, legfeljebb sajátos nemzetállami értelmezéssel.

  Az ázsiai magyarok szerint az Európai Unióban le kell cserélni a liberális elitet ázsiai felfogású illiberális elitre. Ők átvennék Európa irányítását, orosz típusú rendszert vezetnének be és  Brüsszelből Moszkvát csinálnának.

  A 10 éve tartó illiberális kormányzás eredményeként ázsiai irányba megy Magyarország, így a keleti nyitás nem csupán szimbolikus, hanem a valóságban is ázsiai orientációt jelent.

  A 2022-es választás dönti el, hogy az ázsiai magyarok kezében marad a hatalom és folytatódik az ázsiai orientáció vagy a magyarok európai ága győz és Magyarország visszatérhet oda ahova a magyarok első királya kijelölte az utat vagyis Európába.                    


           

               Új idők, új erkölcsök!  Van Magyarország java és salakja.   

           

  Vannak a rendesek és vannak a hitványak. Kik a hitványak? Hát a libsik, a sorosisták, a genderesek és mindenki más is, aki nem azt gondolja amit a neres kinyilatkoztatás szerint kellene. Az, hogy mit kell gondolni és mondani, minden jelentősebb portálon le van írva, meg bemondják a híradóban is.

  A hitványak között is vannak kasztok. Van az alig, a megtévedt, meg van az alsó, aminél lejjebb már nincs.

  A hitványság alsó kasztja a hazaáruló, aki nem átallja azt mondani arról ami itt van, hogy diktatúra, hogy itt nincs jogállam és szólásszabadság, akiknek van bőr a képükön azt mondani, hogy a mienk Európa legkorruptabb országa, hogy ez itt nem igazi kereszténydemokrácia, mert a tízparancsolatből kivették a ne lopj tételt.

  Szerencséjük, hogy Recsket bezárták!


     
      VALAKIK NAGYON ELRONTOTTAK VALAMIT OTT FENN

         
  A magyar kormány számára Ausztria a víruslaboratórium. Ausztria a minta.  Ami ott történik ahhoz viszonyítva hozza meg döntéseit a magyar kormány.

  Az adatok összehasonlítása mutatja, hogy ez milyen hatékonysággal sikerül.
  Az  időpont 2021.03.19.
  NAPI  ÁLLAPOT:

  AUSZTRIA
  Lakosság:  8,8 millió
  Új fertőzött: 3515
  Halott: 42
  Első oltás:  855 537  fő
  Második oltás:  294 841  fő

  MAGYARORSZÁG
  Lakosság:  9,7 millió
   Új fertőzött: 10 759
  Halott: 213
  Első oltás:  1 477 554  fő
  Második oltás:  444 451 fő

  Az összehasonlítás azt mutatja, hogy  Magyarországon háromszor nagyobb a fertőzöttek száma és ötszörös a halottak száma, a víruslabornak, a mintának tekintett Ausztriához viszonyítva, holott a nagyobb átoltottság eredményeként kevesebb kellene, hogy legyen a fertőzöttek és halottak száma.
  Valakik nagyon elrontottak valamit.  Nem az orvosok. Inkább ott fenn. Ahol a döntéseket hozzák. Ahol eldöntik hogyan legyen, ki mit tegyen.

  Úgy tűnik hiányzik a logika a járványkezelés logisztikájából.


     
      A VÁLASZTÁS   SZABADSÁGA        

         
        AKKOR LÉTEZHET A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA, HA LÉTEZIK A  MEGISMERÉS SZABADSÁGA. MERT VÁLASZTANI AZ ISMERTBŐL, A MEGISMERTBŐL LEHET.

  AHOL A HATALOM KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON URALJA A MÉDIA TÖBBSÉGÉT, OTT NEM LÉTEZHET A MEGISMERÉS  SZABADSÁGA, ÍGY NEM LÉTEZIK A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA SEM.

     
        FEKETE-GYŐR ANDRÁS
      IRRITÁLÓ A  FIDESZES ELIT HIVALKODÓ LUXUSA

  "  Az uralkodó fideszes elit lassan tényleg úgy él, mint ahogy az a keleti diktatúrákban szokás: a miniszterelnök Hatvanpusztán építtet magának titkos palotát bunkerrel, drónfelvételek alapján pedig nagyban épül a lánya, Orbán Ráhel hatalmas balatonhenyei birtoka is. Persze ő sem vette a saját nevére – már neki is megvannak a strómanjai. "

  " Nem az a legsúlyosabb tünete a Nyugattól való távolodásnak, hogy a miniszterelnök jobb kapcsolatot ápol az orosz és kínai elnökökkel, mint európai kollégáival. Hanem az, hogy az ellopott közpénzből ugyanolyan ízléstelenül, ugyanolyan hivalkodó módon építgetik a saját uradalmukat, magángépekkel, jachtokkal, dubajozással, családtagoknak vásárolt luxusórákkal.
  "                                    

     
       
  1,7 millió bevádorlót kellene betelepíteni    Orbán ígéretének teljesítéséhez

  2030-ra Magyarország tartozzon az Európai Unió öt legjobb országa közé, ahol a legjobb élni, lakni, dolgozni –  mondta Orbán Viktor 2018-ban a Magyar Diaszpóra Tanács VIII. plenáris ülésén. Azóta se fejtette ki, hogy mit kellene ehhez tenni, de megtették helyette mások.

  Ebből a gazdasági teljesítmény intenzív növeléséhez szükséges munkaerő biztosítása az amit sokan aggasztónak találnak. Már most nincs elég munkaerő Orbán összeszerelős munkaalapú rendszerének működtetéséhez. Becslések szerint 800 ezer magyar külföldön dolgozik.  Azért fogadták el a rabszolgatörvényt, hogy a hiányzó munkaerőt a meglévő munkaerő túlmunkájával pótolják. A nyugdíjasok bevonása, aktivizálása a remélt eredmény töredékét sem hozta. A nyugdíjasmunka után érdeklődő nyugdíjasok többsége nem vállalna termelésben munkát, főként szalag melllett nem.

  Egyre nyilvánvalóbb, hogy nincs elég új munkaerő új beruházások elindításhoz, nincs elég új munkaerő új üzemek, új gyárak elindításához, működtetéséhez, és ez csak bevándorlásból pótolható. Elismert adatok szerint 2019-ben 75 ezer vendégmunkás bevándorló érkezett Magyarországra. A legális bevándorló is bevándorló. Más vallás, más kultúra, más erkölcs, más szokások. A magyar identitás védelmezőjeként fellépő Orbán-kormány egy év alatt 75 ezer idegen bevándorló vendégmunkásként való betelepedését engedélyezte.

  Magyarországon a többség számára nyilvánvaló, hogy az Orbán-kormány bevándorlás ügyében tett nyilatkozatai és intézkedései szöges ellentétben állnak egymással. Orbán Viktor kormánya azt hirdeti, hogy Magyarország útját állja a bevándolásnak, ugyanakkor Ukrajnában és Szerbiában, sőt Ázsiában és Törökországban is bevándorlókat toboroz, akik Magyarországra jönnének vendégmunkásnak. A több tízezer letelepedési kötvénnyel érkezett bevándorlóról már nem is érdemes beszélni.

  A helyzet tarthatatlansága a Fidesz számára is nyilvánvaló és a bevándorlásellenes propaganda már a kommunikáció szintjén is halkul, a gyakorlatban pedig folyamatos és egyre erősödő a bevándorlás a hiányzó munkaerő pótlására.  Háttérbeszélgetéseken már neres politikusok is elismerik, hogy sem a magyar gazdaság, sem az EU gazdasága nem működtethető bevándorlás nélkül, mert sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs elég új munkaerő a gazdasági fejlődéshez.
   
  Ahhoz, hogy Magyarország megközelítse azt a gazdasági szintet ami alapján 2030-ra az Európai Unió öt legjobb országa közé tartozna, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni, legalább 1,7 millió bevándorlót, vendégmunkást kellene betelepíteni, mert Magyraországon ehhez nincs elég munkaerő. Egy bevándorlóval optimista számítással még 3 fő jönne, egy feleség és két gyerek. Ez pluszban háromszor 1,7 millió, azaz 5,1 millió főt jelentene, a vendégmunkásokkal együtt pedig már 6,8 millió főt, ami megközelítené az előrejelzések szerint 2030-ra 8 millióra csökkenő magyar lakosság számát.

  Orbán összeszerelős  munkaalapú rendszere már nem működtethető vendégmunkások nékül, mert a hazai munkaerő elfogyott.  Modellt kéne váltani vagy megbarátkozni nagy létszámú bevándorló vendégmunkás betelepítésével.

     
      MODELLT KÉNE VÁLTANI, MERT RÁNK OMOLHAT ORBÁN           RENDSZERE!

  Elfogyott a munkaerő! Hogyan tovább? Honnan lesz a fejlődéshez munkaerő, hogyan lesz munkás az  új beruházásokhoz, új üzemek nyitásához?

  Elhallgatták, hogy a teljes foglalkoztatásra tervezett munkaalapú rendszer indulásakor bukásra volt ítélve. Ha eléred a teljes foglalkoztatást nincs tovább. A szomszédba megy a beruházás, befektetés, mert neked már nincs több munkaerőd az új gyár működtetéséhez. Modellt kéne váltani amíg ránk nem dől Orbán rendszere. És akkor te is alatta leszel!

  Meg lehet azt, hogy évente titokban betelepítesz 100-200 ezer bevándorlót vendégmunkásnak álcázva és közben hazug propagandával harsányan hirdeted, hogy Magyarország útját állja a bevándolásnak!

     
      MIRE SZABAD HITELBŐL KÖLTENI?

      2020-ban Magyarországon az államháztartás hiánya központi becslés szerint mintegy 5400 milliárd              forint volt, aminek megfinanszírozása csak hitel felvételével volt lehetséges.

       Az Orbán-kormány számtalanszor bírálta a Gyurcsány-kormányt, negatív példaként említve, hogy hitelből költött.

  A történelem számtalanszor ismétli önmagát. 2020-ban az Orbán-kormány is hitelből költött. Az államháztartás hiánya mintegy 5400 millliárd forintott tett ki és ezt hitelből kellett megfinanszírozni.

  Nézzük, az Orbán-kormány mire költött illetve költ hitelből:

  " NAGY " KÖLTÉSEK HITELBŐL  / 10 milliárd forint feletti költések/:

  288,6 milliárd forintot  2020. március 20. és 2021. március 19. között sporttal összefüggő célokra.
  153,6 milliárd forintot egyházaknak.
  60,7 milliárd forintot egészségügyre.
  210,5 milliárd forint a NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelésére, pótbefizetésére.
  41,7 milliárd forint Egyházi épített örökség védelme


  23,3 milliárd forint Országos Széchenyi Könyvtár raktárának építésére.
  15 milliárd forint divatipar támogatására.
  23 milliárd forint könnyűzenei programra, popkulturális központ létrehozására.
  24,2 millió forint tatabányai sportcsarnok építésére.
  22 milliárd forint Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatására.
  21,8 milliárd forint sportakadémiák támogatására.
  17,3 milliárd a versenysport támogatására ment el,
  15,7 milliárd forint sportági fejlesztési koncepciók, stratégiák, valamint kiemelt nemzetközi sportesemények stratégiáinak kidolgozására.
  11,4 milliárd forint Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelésére.
  11 milliárd forintot Egészségipari vállalatok versenyképességének javítására.
  10,9 milliárd forintot  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság számára.

  " KIS " KÖLTÉSEK HITELBŐL  / 10 milliárd forint alatti költések/:

  8,9 milliárd forint Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítására.  
  7,8 milliárd forintba kerülő, ezer fős sportcsarnokot kap a 12 ezer lakosú Bicske.
  5,9 milliárd forint Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozására.  
  6 milliárd forintot aktív kikapcsolódást szolgáló programokra, beruházásokra.  
  5,5 milliárd forint Adria Port Zrt. tőkeemelése.
  5,5 milliárd forint Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése.
  5,3 milliárd forint a cselgáncs-vb megrendezésére az olimpia előtt hetekkel. / A rendezéstől visszalépett osztrákok fele ennyiből rendezték volna meg a cselgáncs-vb-t.
  2,1 milliárd forint Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye számára egy 27 szobás hotel megvásárlására és felújítására.

  A megjelölt tételek nem a teljességet mutatják, egy nagyobb keretbe tartozó és csupán a szemléltetés miatt kiemelt példák.

     
      100 MILLIÓT ÉR A MESTERTERV

      100 milllió forintot adnának azért a mestertervért, ami működő megoldást mutat be 1 millió fideszes szavazó leszakítására! Úgy tudni az ország legjobb stratégiai tervezőihez már eljutott az ajánlat.

  Az egyre tisztábban kirajzolódó helyzet indukálta a cseppet sem nagyvonalú felajánlást, aminek célja, hogy  olyan biztosnak látszó megoldás kerüljön az ellenzék  birtokába, ami biztossá teheti a 2022-es választás megnyerését. Jelenleg a kétséges a megfelelő jelző az ellenzék esélyeit illetően.

  Ezt támasztotta alá a Bige László által rendelt, 5 ezer fős mintán végzett kutatás végkövetkeztetése is, amely szerint valószínűen többen szavaznának az ellenzék közös listájára, ám végül mégis a Fidesz nyerne. A Závecz Research Intézet márciusi kutatása is azt mutatja, hogy megállt a Fidesz lejtmenete, sőt 2 %-os visszaerősödés tapasztalható.

  Bekövetkezett a fej-fej mellett állapot, ami bizonytalanná teszi azt amit az ellenzék biztosnak szeretne látni. Úgy néz ki, hogy az ellenzéki oldal támogatottsága elérte az eddigi mozgósítással, kommunikációval, szervezéssel elérhető felső határt vagy ahhoz közeli értéket. A támogatottság további szerény növelése is sok munkát, energiát igényelne ezért a relatív különbség növelésének lehetséges esélyeit is vizsgálni kell. A relatív különbség az ellenzéki oldal és a Fidesz között jelentősen növelhető lenne a Fidesz szavazótáborából több százezer vagy akár 1 millió szavazó leszakításával.

  Erre vár megoldást, mestertervet az ellenzék egyik stratégiai kérdésekkel foglalkozó menedzsmentje. Akinek ellenzéki oldalon birtokában lesz a győzelem receptjét vázoló mesterterv az diktálhat az ellenzéki leosztásban. Amikor milliárdokat költenek pár százalékos támogatottság mozgósítására, akkor 100 millió forint nem tekinthető nagy összegnek 1 millió szavazó leválasztására megoldást felmutató mertertervet kidolgozó stratégiai tervező vagy akár köznapi kreatív zseni  díjazására.

     
      Mennyit ér az 1 %-os magyar gazdasági növekedés?

     1 %-os magyar gazdasági növekedés csak 130 eurót ér, az 1 %-os német növekedés pedig 450 eurót. Ugyanis a gazdasági növekedést az egy főre jutó GDP-re vonatkoztatják. A német GDP pedig közel négyszerese a magyar GDP-nek. Így nyilvánvaló, hogy a német 1 %-os gazdasági növekedés is euróban számolva közel négyszer annyit ér mint a magyar 1 %-os gazdasági növekedés.

  Persze lehet villogni azzal, hogy Magyarországon 4 %-os a gazdasági növekedés, Németországban meg csak 2 %-os.  De a magyar gazdasági növekedés  euróban számolva csak 520 eurót jelent, míg a 2 %-os német gazdasági növekedés pedig 900 eurót. Ez nem felzárkózást, hanem leszakadást jeélent. Évente 380 euróval nő a távolság a magyra gazdaság 4 %-os növekedése esetén a csak 2 %-al növekvő német gazdasághoz képes.

  Könnyú kiszámolni, hogy hány százalékos gazdasági növekedés kellene ahhoz Magyarországnak, hogy legalább beérje a 2 %-os német gazdasági növekedés mértékét euróban. Ahhoz, hogy a magyar gazdaság euróban azonos nagyságú növekedést produkáljon mint a német vagy osztrák gazdaság, évente legalább 8 %-os gazdasági növekedésre lenne szükség.  De ez még kevés lenne ahhoz, hogy teljesüljön a cél: " 2030-ra Magyarország tartozzon az Európai Unió öt legjobb országa közé, ahol a legjobb élni, lakni, dolgozni. "

  Mert ahhoz, hogy a magyar gazdaság  elkezdjen felzárkózni, legalább 10-15 %-os gazdasági növekedés kellene.  Sajnos  szomorú tény, hogy a 4 %-os magyar gazdasági növekedés esetén még nincs felzárkózás, sőt, évente 380 euróval nő a leszakadásunk.  
             

  Ugyanakkor létezik terv, gazdasági modell - a bmodell - a nagyléptékű fejlődésre, ami kétfaktoros gazdasági növekedést alkalmazna, ez esetben 2 motor hajtja a gazdaságot.                       

     
      MIT AKARNAK A MAGYAR EMBEREK?    
     
  A magyar emberek nem akarnak sokat, csupán normális életet. 31 éve ezt ígéri a politika. Keveseknek teljesült, a többségnek csak ígéret maradt. Ezért tartják a magyarok eldobható 31 évnek a rendszerváltás óta eltelt időt.

  Mit akarnak a magyar emberek? Azt akarják, ha annyit dolgoznak mint nyugaton, akkor annyi bért kapjanak érte és úgy élhessenek mint nyugaton. Ha nyugaton adómentes a megélhetéshez szükséges jövedelem, akkor itt is az legyen.

  Az egyszerű dolgos magyart nem érdekli az ideológia, a keleti nyitás, a munka fétise, nem hatnak rá a fennkölt szólamok. Egyszerűen jólétben szeretne élni és azt akarja, hogy fizessék meg a munkáját, ne szedjék el tőle ami az övé 46-féle új adóval, hogy majd stadiont építenek neki.

  Mit akarnak a magyar emberek?  Azt, hogy aki rendesen dolgozik, annak ne legyen gond a megélhetés, egy ruhadarab megvásárlása, vagy az, hogy hétvégén vendéglőbe mehessen a család és élvezhesse az élet apró örömeit. Egyszerű, teljesíthető vágyak, igények.

  Mit akarnak a magyar emberek?  Arányosan részesedni a közösből. Ami nekik jár azt ne más tegye zsebre.  Tisztességes nyugdíjemelést.  Ne a családoktól, a nyugdíjasoktól, a betegektől, a gyógyítástól elvett százmilliárdokból építsenek stadionokat, rendezzenek sportversenyeket, hogy 30 másodpercre feltűnjenek a világhíradókban.

  A magyar emberek stadionok helyett modern kórházakat és bérlakásokat akarnak.    " Ami most van, sokkal inkább emlékeztet arra, ami ellen harcolni akartak, amikor induló fideszesként politikai közösséget vállaltak. "

   MI LETT A FIDESZBŐL???    

     Ennek a FIDESZ-nek az egyik felét már csak a látszat köti a másik feléhez. A látszat és a kényszerű megfontolások. Akkora lett a távolság a jövőkép, a demokrácia vonatkozásában vallott nézetek és felfogások között, annyi az összegyűlt sérelem, annyira más lett a jó és a rossz megítélése, hogy már jó ideje nem igaz: egy a tábor, egy a zászló. Ez a FIDESZ már nem tartható össze.

  A Fidesz alapítóinak többsége hű maradt a polgári vonalhoz. Számukra idegen és elfogadhatatlan az illiberális munkaalapú rendszer filozófiája és szellemisége, mint ahogyan az illiberális demokrácia és a diktátorokkal való barátkozás is. Ők nem erre kötöttek politikai szövetséget. Amikor beléptek a FIDESZ-be, akkor még a polgári Magyarország megteremtése volt a cél.  Ők nem ilyent akartak, nem így gondolták, nem erre vállaltak közösséget. Ami most van, sokkal inkább emlékeztet arra, ami ellen harcolni akartak, amikor induló fideszesként politikai közösséget vállaltak.

  A mezei fideszes tagok többsége naponta szembesül a valósággal, ami merőben más mint amit a propaganda állít. Közülük sokan mondják, hogy a vezetőknek abból az időkből vannak emlékeik a valóságról, amikor még ők is a nép között mászkáltak, de már csak tanácsadóikon, sleppjükön keresztül, meg a hivatali autójukból látva ismerik a valós helyzetet illetve annak átiratát.

  Az ami szerintük van Magyarországon, amit a propagandájuk is harsog, köszönő viszonyban nincs a megélhető valós magyarországi állapottal. A propaganda szerint minden mutató javul, mi meg egyre rosszabbul élünk. Volt már ilyen a magyar történelemben. Igazán mellbevágó viszont egy kormányzati politikusnak az állítása, aki szerint abban Magyarország egyedüli a világon, hogy itt a kormánynak és kormányzati politikusoknak nincsenek korrupciós ügyei, csak az ellenzéknek.

  Mindez mentális viszonylatban is komoly terhet jelent, hiszen azonosulni kellene azzal a propagandával, amiről tudja az ember, hogy semmi nem úgy van. Arról amit lát az ember pont az ellenkezőjét kellene állítani, hogy része lehessen a nemzeti összetartozásnak. Na ennek fordítanak sokan hátat. Ki direktben, ki taktikusan igyekszik kiszállni.

  Komoly taszító erőt jelentenek a ki nem mondott, ám a mélyben annál erősebben munkáló anyagi jellegű sérelmeknek is. Mert nem mindenkinek jutott hely a kondér mellett és nem mindenkinek jutott a jóból. Számosan vannak, akiknek járt volna, mert megígérték, mert elvégezte, mert használták tudását, kreativitását, ötleteit, anyagait, de nem fizették ki. Mert más vette fel helyette. Mert átverték, kihasználták gátlástalan tagtársai.

  Mert ebben a leosztásban a gerinces örök vesztes marad a gátlástalannal szemben. A fideszesek többsége pedig eleve nem fér bele az érdekközösségbe, ugyanakkor mezei fideszesként főként ők találkoznak az Orbán ténykedése és a visszás ügyek miatti ellenszenvvel és gyűlölettel, ami közvetlenül rájuk zúdul. Ők naponta hallhatják: AKI A FIDESZRE SZAVAZ, AZ A KORRUPCIÓRA SZAVAZ.

  Nem lehet csodálkozni, hogy az anyagi jellegű sérelmek miatt is számosan keresik a kiutat a FIDESZ-ből, a most már kényszerűnek látszó együvé tartozásból való szabadulást. Persze más a helyzet azok esetében akik tagjai az érdekközösségnek is, akiknek egzisztenciális érdekük, hogy más szemüveggel nézzék az illiberális munkaalapút. Nekik érdekükben áll, hogy a negatívumok helyett csak pozitívumot lássanak. Ha meg nincs pozitívum,  akkor találják ki, hogy legyen. Sőt, elvárható, hogy megmagyarázzák környezetükben azt is, hogy a rossz az egy más nézőpontból a jó. Ha kell csúsztatással, számok és tények megváltoztatásával támasszák ezt alá. Így nem meglepő ha egy idő után elmosódik a határ és a csúsztatás lesz számukra a valóság.

  De az igazi baj, hogy a fideszes vezetők a valósággal már nem törődnek. Ők is elhiszik azt, amit a propaganda állít. Az ország valódi problémáit nem is ismerik, így erre nincsenek is megoldásaik. Ők valójában úgy gondolják, hogy egy sikerországban élünk, ahol az elégedetlenséget kívülről gerjesztik a háttérhatalmak és természetesen Soros György. Ők úgy látják, hogy az egészségügy jól működik, az oktatás rendben van. Hatalmas a fejlődés, a nyugdíjasok elégedettek és a közmunkáért járó havi 50 ezer forintból meg lehet élni.  A nemzet felemelkedéséhez stadionokat kell építeni, luxusberuházásokkal megmutatni, hogy erre is futja, mert szárnyal a gazdaság. 

  Egyre többen látják, hogy Orbán rendszeréből nem hozható ki több ennél a többség számára csupán nyomorgós életszínvonalat biztosító állapotnál, mert ez a rendszer így van beállítva. Egyre többen gondolják úgy, hogy ideje van a változásnak.                    

     
      FÉLREMENT RENDSZERVÁLTÁS
        MEGVEZETETT ELLENZÉK  


       A magyarok többségének véleménye szerint sikertelen volt a rendszerváltás. Szinte semmi nem teljesült az
     emberek, a társadalom elvárásaiból. Az ellenzéki kerekasztal rossz kompromisszumot kötött az MSZMP-vel.

  A kommunisták a tárgyalóasztalnál is megvezették az ellenzéket. Azt állították, hogy az ellenzék soraiban számos ügynök van, és ha ők ezt kiszivárogtatják, az ellenzék hitelét veszti. Mivel az asztalnál ülők csak saját maguk vonatkozásában tudhattak biztosat, ezért a magabiztosság helyett az óvatosság, a bizonytalanság lett a meghatározó.

  A békés átmenet révén a kádári időszakból intézmények, személyek maradtak mozdítatlanságban és mint hatalmi tényezők a jogállam részévé váltak. A gazdasági hatalom birtokosai meghatározó részben a korábbi politikai hatalom gyakorlói lettek, valójában politikai hatalmukat pénzhatalomra váltották.

  A békés rendszerváltással Magyarországon átmentődött a kádári gondolkodás, átmentődtek a kádári viszonyok, és átmentették a diktatúra kapcsolatrendszerét is.

  Nem lett igazi demokrácia. Nem lett igazi jogállam. Nem történt meg a bíróságok, bírák, ügyészségek, ügyészek átvilágítása. A rendszerváltás után is fennmaradt a diktatúra értékítélete, amely alapján a bűnösség és tisztesség igen sok esetben a rendszer iránti hűség vagy engedetlenség következményeként adományozott állapot volt.

  A cseheknél átvilágították a bíróságokat, ügyészségeket, megvizsgálták a bírák, ügyészek múltját, csak azok lehettek a független bírói hatalom birtokosai, akik nem voltak a diktatúra kiszolgálói, nem követtek el igazságszolgáltatás elleni bűncselekményeket.

  Magyarországon átvilágítás nélkül, feddhetetlen múltat adományozva átemelték a diktatúra ügyészeit, bíráit – köztük a volt pártügyészeket, pártbírákat is – az új jogállamnak nevezett formációba. Ők lettek a jogállam legfontosabb közhatalmának független birtokosai. Olyan bírák is helyükőn maradhattak, ítélkezhettek, akiknek börtönben lett volna a helyük.

  A cseheknél számos felelősségre vonás történt, súlyos büntetéseket szabtak ki, nálunk magyaroknál senkit nem vontak felelősségre, senkit nem ítéltek el a diktatúra hatalomgyakorlói közül.

  A cseheknél a bársonyos forradalomba, a rendszerváltásba bevonták a népet. A váltás, változtatás élménye közös volt. Csehországban demokrácia lett, Magyarországon a demokrácia köztes állapota.

  A magyarországi békés átmenetből kihagyták a népet. Azok egyezkedtek a nép nevében, akik idejekorán eszméltek és odaültek az asztalhoz. És akik elfogadták kiegyezést.

  Forrás: Baranyai József  A rendszerváltás titkos forgatókönyve című műve

     
      MEGALAKULT A CIVIL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG
       Indítanak miniszterelnök-jelöltet az előválasztáson

  A MAGYAR CIVIL MOZGALOM, a NAGY GENERÁCIÓ KÖZÖSSÉG, a  NÉMO -  Nyugdíjasok Érdekvédelmi MOzgalma - és a CENTRISTA PÁRT részvételével megalakult a CIVIL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG. A CIVIL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG nyitott, várja civil szervezetek vagy akár pártok csatlakozását. A CIVIL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG számára a CIVIL MÉDIA biztosít médiafelületet.

  A  CIVIL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG célja, hogy megteremtse azt a szervezettséget, médiajelenlétet, amivel képes mozgósítani 1-1,5 millió magyar szavazót.

  A CIVIL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG ellenzéki előválasztáson induló minden egyéni képviselőjelöltje azonos programot képvisel. Ennek üzenete: van alternatíva, létezik másik út, másik megoldás, ami a jelenleginél jóval kedvezőbb állapotot, gyorsabb és nagyobb léptékű fejlődést, sokkal jobb életet hozna a magyar embereknek.

  A magyar emberek jelentős része változást akar. Európai demokráciában, európai jogállamban szeretne élni, ahol a magyar ember az első. A magyar emberek munkájából származó bevételt és az uniós ingyenpénzt ne egy urizáló, pazarló kormány osztogassa el baráti körben és szórja szét külföldre, ellenőrizhetetlen támogatásokra, költse el kedvteléseire, hanem abból a régóta esedékes jóléti fordulat legyen megfinanszírozva.

  A CIVIL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG kiemelten fontosnak tartja a magyar gyermekek és a magyar idősek, nyugdíjasok érdekeinek képviseletét.

  Magyarországnak minden gyermekre szüksége van. Szükség van arra a félmillió magyar gyermekre is, akiket egy szülő nevel és akiket az Orbán-kormány elhibázott, torz családpolitikája hátrányosan érint.
  Az egy vagy több gyermeket egyedül nevelő szülők jelentős része albérletben él vagy a nagyszülők lakásában. Számukra a CSOK, a kormány lakástámogatási rendszere nem jelent megoldást. Az egyszülős családok száma 300 ezer és többségük lakhatási problémával küzd. Nekik megfizethető bérlakások kellenének. Stadionok, sporcsarnokok építése helyett, százmilliárdokat elnyelő sportversenyek, vadászati világkiállítások rendezése helyett bérlakásokat kell építeni, melyekbe először a gyermeket egyedül nevelő szülők költözhetnek, kedvezményes bérleti díjat fizetve. Speciális kollégiumokat kell építeni, ahol a gyermeket egyedül nevelő szülők átmeneti időszakra, például krízishelyzet esetén vagy rövid távú külföldi munkavállalás esetén elhelyezhetik gyermeiket.

  Ezt az országot aktív korukban a mostani magyar nyugdíjasok építették, működtették. Ők nyugdíjasként nem akarnak lehetetlent, csak azt ami Európában, Magyarországon minden nyugdíjasnak kijár. Tiszteletet, a tisztességes megélhetés lehetőségét, jó orvosi ellátást, megfizethető gyógyszereket és a nyugdíjak valós inflációt és a bérek emelkedését is figyelembe vevő vegyes indexálású emelését.

  A magyar nyugdíjasok kérik a részüket a közösből. Ami nekik jár azt ne más tegye zsebre. Az ő pénzükből ne építsenek felesleges, kihasználatlan építményeket sportcélokra, azért, hogy a hatalom kedvezményezettjeinek folyamatosan legyen építőipari megrendelésük. A nekik járó pénzből ne rendezzenek a más országok által a megtérülés hiánya és a hatalmas költségek miatt lemondott világversenyeket, hogy a magyar vezetők 30 másodpercre feltünjenek világhíradókban.

  A CIVIL VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG programjában szerepel a 25 ezer forintos egységes korrekciós nyugdíjemelés minden magyar nyugdíjas számára a nyugdíjak jelentős értékvesztése, a forint leértékelődése és a nyugdíjasokat érintő infláció jóval magasabb volta miatt.

  A kormányváltáshoz új ellenzéki politikára és új ellenzéki politikusokra van szükség. Az ellenzéki előválasztás döntse el, melyek azok a programok amelyek szimpatikusak a választóknak és kik azok a képviselőjelöltek akik elnyerik a szavazók bizalmát.

     
     A JÓLÉTI FORDULATRA KAPOTT PÉNZT MAGUKRA KÖLTÖTTÉK  

   A kormány elkótyavetyélte a felzárkózásra és jóléti fordulatra kapott uniós ingyenpénz ezer milliárdjait. Mámoros költekezés indult álmaik és vágyaik megvalósítására.

  Kisvasutat építettek, amilyenre gyerekkorukban vágytak. 200 milliárdért vizes vb-t rendeztek, hogy 30 másodpercre bekerüljenek világhíradókba. Stadionok, sportcsarnokok jöttek létre számolatlanul, hogy neres bárók ott feszíthessenek, pöffeszkedhessenek udvartartásukkal mint középkori várurak.

  Mint gazdag nagybácsi osztogattak a közpénzből 10- és 100 milliárdokat itthon és külföldre, például a vajdasági magyarok 60 milliárdot kaptak. Egyházak, sportszervezetek kéretlenül kaptak milliárdokat, kikötőt vettek az Adria partján, 3 milliárdért pedig wellness szállókomplexumot Szlovéniában.

  Romániában, Ukrajnában aki magyarnak vallotta magát 10 milliókat kapott traktorvásárlásra. A szerbiai Vajdaságban magukat magyaroknak valló szerbek több százan milliókat kaptak a magyar kormánytól házvásárlásra. Magyar pénzből épül a belgrádi vasútvonal, melynek végső költsége elérheti az ezer milliárd forintot is.

  Eközben itthon nem jutott elég pénz az egészségügynek, nem került sor orvosok, ápolók béremelésére, így sok orvos és ápoló elhagyta az országot, külföldre ment dolgozni. A nyugdíjak a forint értékvesztése, a hivatalosnál jóval nagyobb infláció miatt veszítették értékükből. 2010-ben  1 euró 265 forint volt, 2020-ban 1 euró már 365 forint.

  A nyugdíjasok jelentős része a napi túlélésre koncentrál, hogy jusson élelemre, rezsire és a drága gyógyszerek kiváltására is.

  A kormány ódákat zeng gazdasági sikereiről, mélyen hallgatva arról, hogy nyomorban ragadt 3 millió magyar ember.

     
   AZ ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON INDULÓ EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLTEK,  
  MINISZTERELNÖK-JELÖLTEK SZÁMÁRA KÍNÁL BEMUTATKOZÁSI LEHETŐSÉGET A ZINFO PORTÁL
    


  A zinfo.hu POLITIKUSOK illetve a PÁRTOK oldalán látható minta szerint kerül elhelyezésre a fénykép, a rövid bemutatkozás, a rövid program és a kampányüzenet. Amennyiben a képviselőjelölt igényli, úgy  segítünk a bemutatkozó szöveg, rövid program, kampányüzenet vagy akár plakát elkészítésében, elég ha ehhez az elképzeléseit, az alapokat elküldi emailben.

  A bemutatkozó blokkban elhelyezhetjük a jelölt által megadott bankszámlaszámot, amelyre a kampányát támogató összegeket várja. Ugyancsak elhelyezésre kerülhet a képviselőjelölt közösségi oldalának, pl. facebook oldalának linkje, melyre kattintva az érdeklődő közvetlenül eljuthat a jelölt politikai célra létesített közösségi oldalára.

  Erről a zinfo@civmedia.hu email címre írt levélben kérhető részletes tájékoztatás.

  ZINFO Szerkesztőség

     
        RENDSZERVÁLTÁS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN

        Diktatúrában, demokráciában az emberek életéhez talán legközelebb álló hatalmi ág a bíróság, amely mint a hatalom szerves része, diktatúrában az elnyomást, demokráciában a szabadságot hivatott biztosítani. Amikor a diktatúrából egyik napról a másikra demokrácia lesz, akkor  igencsak fura helyzet áll elő, ugyanis az elnyomás törvény általi kikényszerítésére, a megtorlás, megfélemlítés jogi eszközökkel történő érvényesítésére szakosodott bíráknak hirtelen irányt kell váltaniuk, mi több, azt kell tenniük, ami ellen még az előző napon küzdöttek, a szabadságot, a demokráciát kell szolgálniuk.

  A bírák többsége a diktatúrában is köznapi ügyekkel foglalkozott, köznapi polgári peres vagy büntetőügyekben ítélkezett, e fejtegetések kapcsán nem is róluk van szó. Volt azonban egy kisebbség, amelynek feladata a diktatúra akaratának, erejének jogi eszközökkel történő érvényesítése volt. Őket igen alapos szelekció révén választották ki, kevés volt a hatalommal való együttműködés szándéka, az erre vonatkozó kinyilatkoztatás. Jóval több kellett ennél, igazi elkötelezettségre, elhivatottságra volt szükség a párt, a párt politikája és az eszme iránt. Kádár félreérthetetlenül kimondta: " A büntetőpolitika a párt politikájának részét képezi, amely az ügyészségeken, bíróságokon keresztül érvényesül. A büntetőpolitika feladata, hogy a párt politikájának érvényre juttatását kikényszerítse. "

  Ők elvi és szervezeti szinten is erős szállal kötődtek a diktatórikus hatalomhoz. A diktatúra hatalmi elitjének nyilvántartott, megbecsült, fontos tagjai voltak. Szemléletükben, értékrendjükben, látásmódjukban megingathatatlanul azonosulniuk kellett a diktatúrával, mert csak így lehettek képesek a diktatúra elvárásai szerint dönteni. A diktatúra iránti kétségbevonhatatlan elkötelezettségük jelentette a garanciát a diktatúra akaratával egyező szocialista törvényesség érvényesítésére.

  Róluk nagy jó indulattal és a csodák befogadására képessé tevő hit birtokában is nehezen hihető, hogy egy nap vagy akár több nap alatt képesek lettek demokratává válni, hogy a címercserével varázsütésre megváltozott szemléletük, értékrendjük. Akinek zsigereibe ívódott a diktatúra szellemisége, értékrendje, felfogása, arról nehezen hihető, hogy egyik napról a másikra a szabadság, a demokrácia elvei, értékfelfogása szerint lesz képes dönteni és cselekedni.

  Az ember nem gép, nem átprogramozható szerkezet, ezért vannak akik úgy gondolják, hogy ennek megváltoztatása legalább akkora feladat lenne mint a folyók irányának megváltoztatása.


  A rendszerváltás óta még egyetlen kormány sem volt képes garantálni a jogbiztonság olyan mértékét, hogy minden esetben, kétséget kizáróan feddhetetlen múltú bírák ítélkezzenek, olyanok, akikről biztosan tudható, hogy nem voltak pártbírák, nem követtek el sorozatosan törvénysértéseket, igazságszolgáltatás elleni bűncselekményeket, mivel a rendszerváltás óta nem került sor a bírák átvilágítására.

     
      MARADHAT A KÚRIA ELNÖKE MAGYARORSZÁGON  AKINEK .....

     Maradhat a KÚRIA elnöke Magyarországon akinek tudtával nemlétező jogszabályokat, nemlétező szakértői véleményeket, nemlétező bizonyítékokat alkalmaztak magyarországi bírósági eljárás során, olyant, ami csak a hivatkozás szintjén létezik és nincs beazonosításra alkalmas adata sem?

  Maradhat a KÚRIA elnöke Magyarországon akinek tudtával, beleegyezésével olyan másodfokú bírósági határozatokat tartanak hatályban, amelyek meghozatalához nemlétező jogszabályokat, nemlétező szakértői véleményeket, nemlétező bizonyítékokat alkalmaztak magyarországi bírósági eljárás során, olyant, ami csak a hivatkozás szintjén létezik és nincs beazonosításra alkalmas adata sem?

  " Jogállamban ha csupán egy vádpont esetében nemlétező jogszabályt, nemlétező bizonyítékokat, nemlétező szakvéleményeket alkalmaztak, az a bírósági határozat semmis, az a bírósági eljárás semmis, mert nem felel meg a tisztességes bírósági eljárás szabályainak. Nemlétező jogszabályok, nemlétező szakvélemények, nemlétező bizonyítékok ellen védekezni sem lehet, hiszen beazonosíthatatlanok. Nemlétező jogszabályokat nem lehet megsérteni. "

  " Nemlétező jogszabályok hatályban tartása, nemlétező szakvélemények hatályban tartása, nemlétező bizonyítékok hatályban tartása ellentmond a jogállamiság alapelveinek. Nemlétező jogszabályokat és nemlétező szakértői véleményeket alkalmazó másodfokú határozat hatályban tartása ellentétes az alaptörvénnyel, ellentétes a jogállam alapelveivel és hitelteleníti a jogbiztonság érvényesülését. Az egyetlen megoldás az ilyen másodfokú határozat hatályon kívül helyezése és semmissé nyilvánítása. "

  " Nemlétező jogszabályokat, nemlétező bizonyítékokat alkalmazó bírósági eljárást egy jogállamban nem lehet elismerni törvényes, szabályos és tisztességes bírósági eljárásnak. Egyetlen megoldás van ilyen esetre: semmissé kell nyilvánítani a bírósági eljárást. "

     
      Mikor lett vége vagy mikor lesz vége a bíróságokon a
      jogállam kialakításának?


  Dr. Solt Pál a Legfelsőbb Bíróság elnöke nyilatkozta 2001-ben, a rendszerváltás után 11 évvel:  „A jogállam kialakítása folyamatosan zajlik a bíróságokon, a bírói karon belül. Ennek egyik oka, hogy a rendszerváltás során a bírói kart semmilyen átvilágítás nem érintette.”

  A bíróság az állampolgárok felett közvetlen hatalmat gyakorló független hatalmi ág. Mivel a diktatúra bíróságából jött létre a demokratikus jogállam bírósága, így a rendszerváltó folyamatból a bíróságot sem lehet kiemelni. Tagadhatatlan, hogy  diktatórikus szemlélettel és ideológiai kötődéssel, állampárti értékrenddel, diktatórikus jogalkalmazási tapasztalattal, rutinnal rendelkező bíróság jutott független, ellenőrizetlen hatalomhoz.

  " A magyar bíróságnál nem történt meg az a mélyreható átalakítás, ami alapján elmondható lenne, hogy a demokratikus magyar jogállam bírósága és a magyarországi diktatúra bírósága között akkora a különbség mint amekkora különbség létezik a demokrácia és a diktatúra között. "

  " Tagadhatatlan tény, hogy a rendszerváltás után a diktatúra bíróságából jött létre a demokratikus jogállam bírósága, senki nem vizsgálta a bírák szakmai múltját, erkölcsi feddhetetlenségét, pszichikai alkalmasságát. A mai magyar valóságnak része, hogy meghatározhatatlan mértékben olyan bírákra bízták a demokratikus jogállam igazságszolgáltatását, akik a diktatúra időszakában mint a diktatúra szellemisége, a diktatúra hatalomérvényesítési módszerei mellett elkötelezett bírák, vonakodás nélkül, gátlástalanul teljesítették az állampárt utasításait, csaltak, hazudtak, bűnrészességet vállaltak igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekben. "

  A rendszerváltást követően a bíráknak nem kellett keresztül menni a tisztítótűzön, nem került sor a bírák átvilágítására. Erről szól a Legfelsőbb Bíróság 2001 évben hivatalban lévő elnökéne Solt Pálnak a nyilatkozata a Magyar Nemzet 2001 október elsején megjelent számában:  „A jogállam kialakítása folyamatosan zajlik a bíróságokon, a bírói karon belül. Ennek egyik oka, hogy a rendszerváltás során a bírói kart semmilyen átvilágítás nem érintette.”

  Számos állampolgár nevében megkérdezhető: miért nem történt meg a jogállam kialakítása a bíróságokon közvetlenül a rendszerváltást követően? Ez miért folyamat jellegű és miért nem egy rövid idő alatt véghez vitt cselekvéssorozat? Mikor lett vége vagy mikor lesz vége a bíróságokon a jogállam kialakításának? Kit terhel a felelősség, hogy a rendszerváltás után rövid időn belül, sőt a rendszerváltás után 11 év elteltével 
  sem ment végbe a rendszerváltás bíróságokon? A  magyar nép hogyan, milyen módon fog értesülni arról, hogy a magyar bíróságokon lezajlott a rendszerváltás?

  Kádár félreérthetetlenül kimondta: " A büntetőpolitika a párt politikájának részét képezi, amely az ügyészségeken, bíróságokon keresztül érvényesül. A büntetőpolitika feladata, hogy a párt politikájának érvényre juttatását kikényszerítse. "  A rendszerváltás előtt ehhez az állampárt választotta ki a bírákat és alakította ki a bíróság működési szabályzatát, eljárási rendjét. A rendszerváltás utáni demokratikus jogállam pedig ezt így hagyta a bíróság függetlenségére hivatkozva.

  A rendszerváltás előtt az állampárt politikájának érvényre juttatását kikényszerítő büntetőpolitika alkalmazása során rengeteg igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény történt, nagy számú koncepciós per született. A pártügyészek hivatali kötelessége volt a hamis vád emelése, a pártbírák pedig a pártutasításra eljárási szabálysértéssel, a bírói hatalommal visszaélve nemlétező jogszabályok, nemlétező bizonyítékok alkalmazásával a párt utasításában megjelölt ítéleteket hoztak, ami a rendszerváltás után már igazságszolgáltatás elleni bűncselekménynek, hivatali visszaélésnek számított.

  Demokratikus jogállamban elfogadható állapot, hogy a diktatúra jegyeit is hordozó és a tisztességes, pártatlan, elfogulatlan ítélkezésre való alkalmasság valamint a feddhetetlenség tekintetében leképezhetetlen és ellenőrizhetetlen személyi összetételű bíróság létezzen, ahol a bírák között, a bírósági vezetők között is fellelhetők olyan személyek, akik a rendszerváltás előtti időszakban pártbírák lehettek, súlyos törvénysértéseket követhettek el?

  A jogállamiság, a jogállam teljes körű létezésének biztosítása  államszervezési kérdés. A jogállamiság kialakítását célzó államszervezéstől a bíróság sem függetlenítheti magát. A diktatúrából a demokratikus jogállamba  átvilágítás és bármifajta ellenőrzés nélkül átemelt bíróságról azt állítani, hogy akik tegnap a diktatúra szabályai szerint ítélkeztek és jártak el és az állampárt politikájának érvényre juttatása, a kádári büntetőpolitika általi kikényszerítése volt az elsődleges cél, azok a következő nap a demokrácia, a jogállam szabályai szerint járnak el és fognak ítélkezni, az több mint túlzás.

  A rendszerváltás előtt az állampárt választotta ki a bírákat és alakította ki a bíróság működési szabályzatát, eljárási rendjét, azzal a nem titkolt céllal, hogy az állampárt politikájának érvényre juttatása, a kádári büntetőpolitika általi kikényszerítése legyen a bíróság elsődleges feladata. Majd a demokratikus jogállam ezt így hagyta a bíróság függetlenségére hivatkozva.

  31 éve ez az állapot jelenti Magyarországon a jogállamiságot, a tisztességes bírósági eljárás biztosítását, amelynek elsődleges feltétele lenne, hogy feddhetetlen bírák ítélkezzenek. Olyan bírák, akikkel szemben a gyanúja sem merülhet fel annak, hogy törvénysértést követtek el, hogy bűncselekményekkel, igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekkel gyanúsíthatók.

     
        KONCEPCIÓS PEREK - REJTETT ELLENÉRDEK

  Magyarországon a rendszerváltás utáni hatalmi struktúra nem minden elemében valósult meg a demokratikus jogállamiságot tükröző hatalomgyakorlás. Általánosságban nem vitatható, hogy létrejött valamifajta demokratikus fordulat, számos vonatkozásban érzékelhető a jogállamiság jelenléte, ugyanakkor léteznek olyan kivételek, olyan esetek melyek ennek az ellenkezőjét bizonyítják.

  Erre példaként szolgálhat az igazságszolgáltatás, melynek terén a koncepciós perek felülvizsgálata egyfajta rejtett érdekkapcsolatot, ellenérdekűséget hordoz a koncepciós perek elítéltjei és a diktatórikus múltban koncepciós perekben eljáró és ítélkező bírák között, ezen túlmenően pártosságot, elfogultságot kiváltó ütközőpontot jelenthet a múlt hiteles feltárásában megmutatkozó érdekek vonatkozásában és a megtorlást, megfélemlítést szolgáló koncepciós perek törvényességének illetve törvénytelenségének megítélése tekintetében is.

  A kádári diktatúra tulajdonképpen már a nagy kölcsönfelvételeket megelőző időszakban is igyekezett kerülni a nyugat figyelmét felkeltő politikai pereket, de ez nem a demokrácia előszele volt, csupán a nyugat irányába mutatott látszat, mert a perek folytatódtak. A hatalom számára veszélyt jelentő hangoskodók, szervezkedők környezetében folytatott adatgyűjtés alapján, valós környezetbe ágyazva dolgozták ki a politikai okok miatt indított köztörvényes perek koncepcióját és a koholt vádak alapján, hamis tanúk közreműködésével lefolytatott koncepciós perben, köztörvényes bűncselekményekben mondták ki a politikai okok miatt perbefogott személyek bűnösségét.

  Ez a koncepciós perekben eljáró bírák számára voltaképpen olyan új kényszerhelyzetet jelentett, hogy már jóval több koncepciós perben kellett csalással, hazugsággal, igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekben – hamis vád, mentőkörülmények elhallgatása stb. – részt vállalva ártatlan személyeket elítélni olyan bűncselekmények elkövetése miatt, amelyek nem is léteztek, amelyeket egy koncepció keretében találtak ki.

  A nyolcvanas években a nagy kölcsönfelvételek idején már egyébként is óvakodtak a politikai koncepciós perektől. Kerültek mindent, ami a kölcsönöket adó nyugat figyelmét felkeltheti és ellenérzést válthat ki. Koncepciós perekre viszont szükség volt. A diktatúra nem automatizmusként működött. A diktatúra ügyészsége, bírósága meghatározó része volt a diktatúra gépezetének.

  " Az állampárt vezetői, a diktatúra hatalomgyakorlói közvetlenül nem ítéltek el senkit, ezt helyettük, parancsukra a diktatúra bíróságának bírái hajtották végre. Mivel a bírói hatalom stratégiai pozíciót jelentett a diktatúra hatalomérvényesítésében, ezért olyan jogászokat választottak és neveztek ki bíráknak, akik megbízható, elkötelezett hívei és kevés kivétellel tagjai is voltak az állampártnak, akik vonakodás nélkül, maradéktalanul végrehajtották az állampárt utasításait. Egy a törvények betartását a pártutasítások elé helyező bíróság ellehetetlenítette volna a diktatúrát éltető megtorlás és megfélemlítés igazságszolgáltatáson keresztül történő érvényesítését, ez pedig a diktatúra megroppanásához, bukásához vezetett volna. "

  " Vitathatatlan tény, hogy a diktatúra fennmaradását, létezését biztosító megtorlás, megfélemlítés érvényesítéséhez a jogi kereteket – mint jogalkalmazó – a diktatúra bírósága biztosította. Ez nem is létezhetett másként, ennek tagadása a diktatúrát éltető megtorlás, megfélemlítés stratégiájának tagadását, végső soron a diktatúra létezésének tagadását jelentené. "

  " A diktatúra idején a bíróság az elnyomó hatalmi gépezet legfontosabb egysége volt. A diktatúra bírósága kötelezően végrehajtotta az állampárt utasításait, noha azok számos esetben az akkori hatályos törvényekkel ütköztek, mi több, megvalósították az akkori törvények szerinti igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, így a hivatali visszaélés, mentőkörülmények elhallgatása és hamis vád tényállásait. "

     
      A koncepciós perekben eljáró ügyészek és bírák felkészítése

  A koncepciós perekben eljáró ügyészeket és bírákat az MSZMP jogász káderei készítették fel, képezték ki arra, hogy miként kell eljárni a koncepciós perekben. Szabály volt, hogy nem kell időt fecsérelni a jogsértések, szabálytalanságok felkutatására, mert az csak időpocsékolást jelent és nem hoz eredményt. " A tapasztalat azt mutatja, hogy betartják a jogszabályokat, inkább csak tévedésből keletkező jogsértéseket lehet találni vagy véletlenből adódó szabálysértések vannak. Hosszú, sok időt igénylő vizsgálattal sem lehet a pártvezetés által megjelölt súlyú ítélethez elegendő jogsértést, szabálytalanságot találni, ezért bele sem érdemes kezdeni, mert így a cél nem teljesíthető. "

  Az állampárt jogász káderei eleve arra készítették fel a koncepciós perekben eljáró ügyészeket, bírákat, hogy a koncepciós perekben nemlétező jogszabályokat kell alkalmazni és nemlétező szakértői véleményekre, nemlétező bizonyítékokra hivatkozva, hamis tanúkat bevonva kell a bizonyítást lefolytatni. Így érhető el a kívánt eredmény, ez a módszer jelenthet garanciát arra, hogy viszonylag rövid idő alatt teljesíthető legyen a párt által meghatározott súlyú büntetést kiszabó büntetőeljárás lefolytatása.

  A koncepciós perekben eljáró ügyészeket pártügyészeknek, a koncepciós perekben eljáró bírákat pártbíráknak nevezték. Ez abban az időben rangot, kiemelt státuszt jelentett. Nekik joguk volt az elkobzott javak, ingatlanok, autók, festmények, bútorok, szőnyegek zártkörű árverésén, értékesítésén részt venni, ahol töredék áron juthattak hozzá ezekhez.

  A koncepciós perekben alkalmazott nemlétező jogszabályoknak nem volt jogszabályhelye, szövege, ezek csak a hivatkozás szintjén léteztek, de ezekre hivatkozva állapították meg a jogsértést és minősítettek jogsértőnek cselekményeket. A nemlétező szakértői vélemények, nemlétező szakértői számítások szintén csak a hivatkozás szintjén léteztek, nem volt szerzőjük, megnevezésük, címűk, azonosítási számuk, iratszámuk, nem voltak megtalálhatók az iratanyagban, de ezekre hivatkozva minősítették a cselekményeket és ezekre hivatkozva állapították meg a kár összegét, ami alapot jelentett a büntetés kiszabásához.

  A büntetés súlyossága a pártbizottság részéről személyre szólóan előre meg volt állapítva, ehhez igazodva kellett megállapítani a kárértéket, mivel a kár összegétől függött a büntetés súlyossága. A kár összegét ugyancsak nemlétező szakértői véleményre, szakértői számításra hivatkozva kellett bizonyítani. Amikor összeáll a jogi alap, megvan a kár összege, összeáll a per, a büntetőeljárás koncepciója, akkor erre kell ráhúzni a történetet, kitalálni a cselekményt a rendelkezésre álló adatok és információk felhasználásával. Ebből és így született meg a koncepciós per tényállása.  IMPRESSZUM  
  CIVIL MÉDIA  Email: info@civmedia.hu   BESZÓLUNK SZERKESZTŐSÉG  Email: info@beszol.hu  szerkesztoseg@beszol.hu  
  AZ OLDALON LÁTHATÓ KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK.